Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Ενέσιμα αντιαλλεργικά: Ολοκλήρωση ανασκόπησης

Η CMDh επιβεβαιώνει ότι οι ενέσεις μεθυλπρεδνιζολόνης που περιέχουν λακτόζη δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς που είναι αλλεργικοί σε πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος

Τα υπάρχοντα σκευάσματα που περιέχουν λακτόζη θα αντικατασταθούν από σκευάσματα απαλλαγμένα από λακτόζη

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:
http://www.ema.europa.eu/