Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Nέο σύστημα EudraVigilance

“Πράσινο φως” έχει δοθεί για το νέο σύστημα EudraVigilance για τη συλλογή και την παρακολούθηση των πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων"


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΑ έχει δώσει την έγκριση για την αρχή της αντίστροφης μέτρησης για τους ενδιαφερόμενους ώστε να προετοιμαστούν για την έναρξη του βελτιωμένου συστήματος το Νοέμβριο 2017.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:
http://www.ema.europa.eu/