Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Velcade

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συνιστά την εισαγωγή νέας αντένδειξης για το Velcade (bortezomib)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) έχει ...

21/3/2008 5:40 μμ
Tysabri

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) καταλήγει σε νέες συστάσεις προς τους ιατρούς και τους ασθενείς σχετικά με το TYSABRI (natalizumab)

21/3/2008 5:29 μμ
Velcade

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συνιστά την εισαγωγή νέας αντένδειξης για το Velcade (bortezomib)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) έχει ...

21/3/2008 5:28 μμ
Moxifloxacin

Moxifloxacin: σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και μέτρα ασφάλειας

Ο ΕΟΦ σε συμφωνία με τις άλλες Αρχές ...

16/3/2008 5:47 μμ
Sebivo

Κίνδυνος περιφερικής νευροπάθειας με το Sebivo (telbivudine)
Η Επιτροπή για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) ...

15/2/2008 5:43 μμ
Rosiglitazone

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συνιστά νέες προειδοποιήσεις και αντενδείξεις για τη rosiglitazone
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ...

30/1/2008 5:43 μμ
Rosiglitazone

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συνιστά νέες προειδοποιήσεις και αντενδείξεις για τη rosiglitazone
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ...

30/1/2008 5:23 μμ
Gardasil

Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) σχετικά με την ασφάλεια του Gardasil
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) έχει ...

25/1/2008 5:53 μμ
Εμφάνιση 341 - 348 από 348 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 35