Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Επικαιροποιημένη Ενημέρωση Ασφάλειας εμβολίου έναντι COVID-19, COMIRNATY

Επικαιροποιημένη Ενημέρωση Ασφάλειας του COMIRNATY, σε συνέχεια αξιολόγησης όλων των νέων δεδομένων που προέκυψαν παγκοσμίως.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu/