Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Εμβόλιο COVID-19 της Janssen: το σύνδρομο Guillain-Barré καταχωρείται ως μία πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια

Η PRAC θεώρησε πιθανή την αιτιώδη συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου έναντι της COVID-19 της Janssen και του συνδρόμου Guillain-Barré και πρότεινε να επικαιροποιηθούν ...

29/7/2021 1:07 μμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 VAXZEVRIA

Η PRAC πρότεινε να επικαιροποιηθούν οι πληροφορίες του εμβολίου έναντι της COVID-19 VAXZEVRIA σχετικά με τον σπάνιο κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου Guillain-Barré ...

29/7/2021 12:45 μμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου COVID-19 VACCINE JANSSEN

Η PRAC πρότεινε να επικαιροποιηθούν οι πληροφορίες του εμβολίου COVID-19 VACCINE JANSSEN σχετικά με τον σπάνιο κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου Διαφυγής ...

29/7/2021 12:40 μμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 COMIRNATY

Η PRAC συμπέρανε ότι μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα μπορεί να συμβούν σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις κατόπιν εμβολιασμού με Comirnaty και πρότεινε να ...

29/7/2021 12:36 μμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 SPIKEVAX

Η PRAC συμπέρανε ότι μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα μπορεί να συμβούν σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις κατόπιν εμβολιασμού με SPIKEVAX (Moderna) και πρότεινε να ...

29/7/2021 12:30 μμ
Κυριότερες Επισημάνσεις από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) 5-8 Ιουλίου 2021.

Πιθανή σύνδεση των πολύ σπάνιων περιστατικών μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας με τα mRNA COVID-19 εμβόλια

Ο ΕΜΑ συνιστά να μην χρησιμοποιείται το ...

13/7/2021 4:07 μμ
Comirnaty και Spikevax (εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Moderna): πιθανή σύνδεση με πολύ σπάνια περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας

Comirnaty και Spikevax (εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Moderna): Η PRAC συστήνει να συμπεριληφθούν η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα ως νέες ανεπιθύμητες ενέργειες ...

13/7/2021 4:03 μμ
Ο ΕΜΑ συνιστά την αντένδειξη της χρήσης του εμβολίου COVID-19 Janssen σε άτομα με ιστορικό συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών

Το σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών μπορεί να εμφανιστεί ως παρενέργεια του εμβολίου COVID-19 JANSSEN - ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με το σύνδρομο ...

13/7/2021 3:58 μμ
Ο ΕΜΑ δε βρίσκει στοιχεία που να συνδέουν τον ιϊκό φορέα του Zynteglo με καρκίνο αίματος (ΟΜΛ)

Η PRAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιο λογικοφανείς εξηγήσεις για τα περιστατικά ΟΜΛ περιλάμβαναν τη θεραπεία προετοιμασίας που ...

13/7/2021 3:46 μμ
Ο ΕΜΑ συνιστά την αντένδειξη της χρήσης του εμβολίου VAXZEVRIA σε άτομα με ιστορικό συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών

Το σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών μπορεί να εμφανιστεί ως παρενέργεια του εμβολίου VAXZEVRIA - ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με το σύνδρομο ...

13/7/2021 3:33 μμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 366 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 37