Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 COMIRNATY (Pfizer)

Δεν υπάρχουν επικαιροποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος του εμβολίου COMIRNATY - Σε εξέλιξη η περαιτέρω αξιολόγηση της ...

25/11/2021 9:26 πμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 SPIKEVAX (Moderna)

Δεν υπάρχουν επικαιροποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος του εμβολίου SPIKEVAX -Σε εξέλιξη η περαιτέρω αξιολόγηση της ...

25/11/2021 9:23 πμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 VAXZEVRIA (AstraZeneca)

Η θρόμβωση φλεβωδών  κόλπων  του εγκεφάλου (CVST) θα προστεθεί στις πληροφορίες του προϊόντος ως παρενέργεια του εμβολίου Vaxzevria - Προς το ...

25/11/2021 9:19 πμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 COVID-19 VACCINE JANSSEN

Δεν υπάρχουν επικαιροποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος του εμβολίου COVID-19 VACCINE JANSSEN - Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ...

25/11/2021 9:05 πμ
Κυριότερα σημεία της συνεδρίασης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου 25 – 28 Οκτωβρίου 2021

Η PRAC αξιολογεί περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας με εμβόλια mRNA
Εμβόλια COVID-19: Η PRAC βρίσκει ανεπαρκή ...

8/11/2021 9:52 πμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 VAXZEVRIA

Δεν απαιτείται προς το παρόν περαιτέρω επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος του εμβολίου Vaxzevria - Συνέχιση της ανάλυσης δεδομένων ...

27/8/2021 11:28 πμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 SPIKEVAX (Moderna)

Δεν απαιτείται προς το παρόν περαιτέρω επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος του εμβολίου SPIKEVAX - Υπό αξιολόγηση τα αναφερόμενα ...

27/8/2021 11:23 πμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 COMIRNATY

Δεν απαιτείται προς το παρόν περαιτέρω επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος του εμβολίου COMIRNATY - Υπό αξιολόγηση τα αναφερόμενα ...

27/8/2021 11:18 πμ
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφαλείας του εμβολίου έναντι της COVID-19 της JANSSEN

Επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος του COVID-19 VACCINE JANSSEN με την προσθήκη της ιδιοπαθούς θρομβοκυτταροπενικής πορφύρας, της ζάλης και των ...

27/8/2021 11:13 πμ
Κυριότερα σημεία της συνεδρίασης της PRAC, 5 Αυγούστου 2021

Επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος του εμβολίου έναντι της COVID-19 της Janssen, σχετικά με την αυτοάνοση θρομβοκυττοπενία, τη ζάλη και τις ...

27/8/2021 11:09 πμ
Εμφάνιση 1 - 10 από 377 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 38