Φαρμακευτική κάνναβη Φαρμακευτική κάνναβη
Δικαιολογητικά / Έντυπα

Για να βρείτε τη λίστα δικαιολογητικών πατήστε εδώ.
Για να βρείτε το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε εδώ.
Για να βρείτε το κείμενο του Πυρήνα Περίληψης Χαρακτηριστικών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης (Core SPC) πατήστε εδώ.
Απαγόρευση Εισαγωγής Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής  Κάνναβης