Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Dream Body

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Αρχή της Πορτογαλίας (INFARMED), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος "Dream Body". Τo συγκεκριμένo προϊόν διακινήθηκε μέσω διαδικτύου και προωθείται με σκοπό την απώλεια βάρους, ενώ δεν αποκλείεται η διάθεσή του και στη χώρα μας με ανάλογο τρόπο.
Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο του προϊόντος (INFARMED), ανιχνεύθηκε η φαρμακευτική ουσία φαινολοφθαλεΐνη. Η φαινολοφθαλεΐνη παρουσιάζει υπακτική δράση και χρησιμοποιούνταν ως συστατικό σε διάφορα μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα. Σύμφωνα με την Επιτροπή Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, (CPMP-ΕΜΑ), υπάρχουν ενδείξεις για γονοτοξική και καρκινογενετική επίδραση της φαινολοφθαλεΐνης σε ζώα, χωρίς ωστόσο, ο εν λόγω κίνδυνος να έχει τεκμηριωθεί στον άνθρωπο, πολλώ δε μάλλον η έκτασή του.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο μη εγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ