Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
P57 Hoodia, Men's Coffee & Li Da-Daidaihua

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Αρχή της Πορτογαλίας (INFARMED), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων: "P57 Hoodia", "Men’s Coffee" και "Li Da-Daidaihua". Τα συγκεκριμένα προϊόντα διακινήθηκαν μέσω διαδικτύου ως συμπληρώματα διατροφής και δεν αποκλείεται η διάθεσή τους, δια της ίδιας οδού, και στη χώρα μας. Τα προϊόντα  "P57 Hoodia" & "Li Da-Daidaihua" προωθoύνται για την απώλεια βάρους, ενώ το προϊόν "Men’s Coffee" για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου του INFARMED, τα εν λόγω προϊόντα περιέχουν μη δηλωθείσες φαρμακευτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα:

  • Τα προϊόντα "P57 Hoodia" και "Li Da-Daidaihua" περιέχουν σιβουτραμίνη.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από την Ε.Ε., διότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, (CHMP-ΕΜΑ), η σχέση οφέλους-κινδύνου δεν είναι θετική.

  • To προϊόν "Men’s Coffee" περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη.

Η σιλδεναφίλη περιέχεται σε συνταγογραφούμενα φάρμακα με ένδειξη τη στυτική δυσλειτουργία και η χρήση της συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Κατά συνέπεια, η χρήση των ανωτέρω μη εγκεκριμένων προϊόντων ενέχει κίνδυνο για την υγεία του χρήστη.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένο προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Υπογραμμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ