Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
GREEN SYNERGY Instict Homme

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις ισπανικές αρμόδιες αρχές (AEMPS), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση του μη εγκεκριμένου προϊόντος Green Synergy Instict Homme που διατίθεται στην αγορά από την εταιρεία Anastore Bio S.L. Γαλλίας.
Το συγκεκριμένο προϊόν προωθείται ως προϊόν φυτικής προέλευσης για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας και δεν αποκλείεται η διάθεσή του στη χώρα μας μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου των ισπανικών αρχών, το προϊόν περιέχει τη φαρμακευτική ουσία υοχιμβίνη, χωρίς αυτή να δηλώνεται στη σύστασή του.
Η υοχιμβίνη δύναται να προκαλέσει προβλήματα στους χρήστες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υπερτασικών ασθενών.
Κατά συνέπεια, η χρήση του εν λόγω προϊόντος ενέχει κινδύνους για την υγεία του χρήστη.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ