Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
PWO-MAX Kiwi Strawberry

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το προϊόν PWO-MAX Kiwi Strawberry το οποίο πιθανόν να κυκλοφορεί στην Ευρώπη – επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα - σαν συμπλήρωμα διατροφής μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με την ετικέτα του, περιέχει την μη εγκεκριμένη ουσία 1,3-dimethylamylamine (DMAA) ουσία που περιλαμβάνεται στον απαγορευμένο κατάλογο αντιντόπινγκ της WADA. Σε έλεγχο δείγματος βρέθηκε να περιέχει την μη εγκεκριμένη ουσία 1,3-dimethylbutylamine (DMBA) ουσία ντόπιγκ συνθετικά παραγόμενη που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της WADA. Οι ουσίες αυτές μαζί με την καφεΐνη ουσία που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του χρήστη.
Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία Prime Nutrition, ΗΠΑ.
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ