Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Kuka Flex Forte caplets, Reumo Flex caplets, Artri King tablets που περιέχουν diclofenac

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι τα προϊόντα  Kuka Flex Forte caplets, Reumo Flex caplets, Artri King tablets τα οποία κυκλοφορούν στις ΗΠΑ μέσω διαδικτύου σαν συμπληρώματα διατροφής, περιέχουν τη φαρμακευτική δραστική ουσία diclofenac, η παρουσία της οποίας τα καθιστά μη εγκεκριμένα φάρμακα και μάλιστα με ψευδή παρουσίαση (ψευδεπίγραφα). Η φαρμακευτική δραστική ουσία diclofenac συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες και σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα, καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών.
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ