Υπουργικές Αποφάσεις για τις Κλινικές Δοκιμές

Δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Υπουργικών Αποφάσεων για τις Κλινικές Δοκιμές:

ΦΕΚ Β' 4131/22.12.2016 διαθέσιμo εδώ

ΦΕΚ Β' 2015/03.06.2019 διαθέσιμo εδώ

ΦΕΚ Β' 2138/03.05.2022 διαθέσιμo εδώ