Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Pykori PKR-T3

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του θερμομέτρου υπερύθρου Pykori PKR-T3 της εταιρείας Anhui Paikerui Medical Equipment Co., Ltd Κίνας, καθώς έχουν παρατηρηθεί εσφαλμένες μετρήσεις θερμοκρασίας, ενώ δεν έχουν υποβληθεί στις αρχές τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του προς τις κείμενες διατάξεις.
Το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά και μέσω της ιστοσελίδας http://www.pykoriinfraredthermometer.com/.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ