Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
KNEE ACTIVE PLUS

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, διότι το προϊόν ΄΄KNEE ACTIVE PLUS΄΄ διαφημίζεται και διακινείται διαδικτυακά για πλήθος θεραπευτικών ενδείξεων (π.χ. πόνος, οίδημα, φλεγμονή, αναγέννηση/αποκατάσταση γονάτου) χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη, για το σκοπό αυτό, νομιμοποίηση.
Το προϊόν δεν είναι καταχωρημένο σε καμία από τις επιμέρους εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών-μελών της ΕΕ, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον κατασκευαστή του.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές ενέχει κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή.
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ