Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Δελτίο Τύπου σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν SUPROFILM

Με αφορμή την ανάκληση της Πιστοποίησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος SUPROFILM®,  παραγωγής  KLAS MEDIKAL,  από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό της Τσεχίας (ITC, Institute for Testing and Certification) που έλαβε χώρα  τον 12/2011 , σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση του προϊόντος είναι πιθανό να συσχετίζεται με  νεφροτοξικότητα.   Σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές,  θα πρέπει να δεσμευτούν άμεσα και να ενημερωθεί σχετικά ο ΕΟΦ.