Νόμοι και εγκύκλιοι για κτηνιατρικά φάρμακα Νόμοι και εγκύκλιοι για κτηνιατρικά φάρμακα
ΑΠ 28004/Δ4/530

Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας Φαρμακευτικών ιδ/των και Βιολογικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης, λήξης 31.12.2010. Για να διαβάστε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.