Νόμοι/Εγκύκλιοι λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Νόμοι/Εγκύκλιοι λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ

Διαβούλευση ως 3/2/2011
Συμπληρώματα διατροφής "Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Υπ.Απόφασης Υ1οικ./Γ.Π 127962/03/2004 "Περί κυκλοφορίας των Συμπληρωμάτων Διατροφής"
Για παρατηρήσεις foods@eof.gr