Νόμοι/Εγκύκλιοι λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Νόμοι/Εγκύκλιοι λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Eφαρμογή του άρθρου 95

Εφαρμογή του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε με  τον Κανονισμό Νο 334/2014, στα βιοκτόνα σκευάσματα αρμοδιότητας ΕΟΦ στη χώρα μας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.