Νόμοι/Εγκύκλιοι λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Νόμοι/Εγκύκλιοι λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
CLP Εγκύκλιος

Εναρμόνιση της ταξινόμησης και σήμανσης των βιοκτόνων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (εφεξής Κανονισμός CLP), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.