Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88148/23-12-2010

Νέα εγκύκλιος 88148/23-12-2010 για τις παρεμβατικές κλινικές δοκιμές:
Λεπτομερείς οδηγίες για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής παρεμβατικής κλινικής δοκιμής και διαδικασίες για την γνωστοποίηση ουσιώδους τροποποίησης και τη δήλωση περάτωσης κλινικής δοκιμής
Για να διαβάσετε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ