Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Εξαγωγές φαρμάκων

Άμεση Εφαρμογή του αρθρ.4 παρ. 3 της Υ.Α.ΓΥ 24α/22.2.2012, ΦΕΚ 545Β’ 1.3.2012.
«Επιστροφή στον ΕΟΦ των Ταινιών Γνησιότητας των προϊόντων των Φαρμακαποθηκών, που προορίζονται για  Εξαγωγή/Ενδοκοινοτική Διακίνηση»


Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το έντυπο ταινιών πατήστε εδώ.