Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82798/22-11-2012

Νέα Διευκρινιστική εγκύκλιος για Μη Παρεμβατικές Μελέτες
H διευκρινιστική Εγκύκλιος 17079/4-3-2011 για τις μη παρεμβατικές μελέτες αντικαθίσταται από την εγκύκλιο 82798/22-11-2012.
Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.