Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43631/14-06-2012

Διευκρινίσεις για την ενημέρωση του κοινού:
Α.Ο ρόλος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με ασθένειες
Β. Εκστρατείες εμβολιασμού
Γ. Πληροφόρηση των ασθενών για φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε την εγκύκλιο