Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Νόμοι/Εγκύκλιοι για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Νεώτερη τροποποίηση της Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαφήμιση των Φαρμακευτικών Προϊόντων

Νεώτερη τροποποίηση της υπ’αρ.   44787/12-5-2017 Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαφήμιση των Φαρμακευτικών Προϊόντων ως προς τη διαδικασία υποβολής των κοινοποιήσεων διαφήμισης (Ορθή επανακοινοποίηση 26/2/2019)
Κατάργηση της υπ’αρ. 96583/24-9-2019 προηγούμενης τροποποιητικής Εγκυκλίου.

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ