Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών 2019 Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών 2019
Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών 2019

Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση εντός του 2019 και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής.

EUDRACTΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΑΣΗ
2017-003170-13Μία ανοικτής επισήμανσης μελέτη για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας αποτελεσματικότητας της εβινακουμάμπης σε ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία.[C03] - ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΙΙΙ
2018-001405-87Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας δύο δόσεων του GLPG1690 επιπροσθέτως της τοπικής συνήθους θεραπείας για ένα ελάχιστο διάστημα 52 εβδομάδων σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥΙΙΙ
2018-000397-30Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη για τη σύγκριση της πονατινίμπης έναντι της ιματινίμπης, χορηγούμενες σε συνδυασμό με μειωμένης έντασης χημειοθεραπεία σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία θετική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph+ALL)[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥΙΙΙ
2017-004154-41Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων μελέτη, φάσης ΙΙΙ για τη σύγκριση της αποτλεσματικοτητας της arfolitixorin έναντι της λευκοβορίνης, στο συνδυασμό με 5-φθοριουρακίλη, οξαλιπλατίνη και μπεβασιζουμάμπη σε ασθενείς με προχωρημένο κολοορθικό καρκίνο.[C04]-CANCER ΙΙΙ
2018-002846-35Μια τυχαιοποιημένη εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διαστυαρούμενη υπό συνθήκες νηστείας, για να εξεταστεί  βιοϊσοδυναμία μεταξύ της προπιονικής φλουτικα<όνης 100mcg και της ξιναφοϊκής σαλμετερόλης 50 mcg κόνεως για εισπνοή /Respirent Pharmaceuticals έναντι του ADVAIR DISKUS 100/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγειείς εθελοντές.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥΙ
2018-004655-20Η κλινική αποτελεσματικότητα της μπερμεκιμάμπηςστην αναστολή της οργανικής δυσλειτουργίας στη συστηματική σκλήρυνση : [G12]-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΙΙ
2018-001701-82Ανοικτού σχεδιασμού μελέτη φάσης 2, ενός σκέλους, του από του στόματος χορηγούμενου αναστολέα HDAC Abexinostat σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό οζ'ωδες λέμφωμα.[C04]-CANCER ΙΙ
2018-002136-24Ένα σύνολο φάσης 2β/3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλών, πολλαπλών δόσεων, ελεγχόμενων με εεικονικό φάρμακο μελετών παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας επαγωγής και συντήρησης με TD-1473 σε ασθενείς με μέτριας έως βαριάς μορφής ενεργή ελκώδη κολίτιδα.[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥΙΙ/ΙΙΙ
2018-003584-53Μελέτη φάσης ΙΙ με σχεδιασμό καλάθου (basket) του από του στόματος εκλεκτικού αναστολέα pan-FGFR Dbio 1347 σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους με σύντηξη των FGFR1, FGFR2 ή FGFR3.[C04]-CANCER ΙΙ
2018-003069-33Μία φάσης 3πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη του DS-8201A, ενός συζεύγματος αντισώματος ΑΝΤΙ-ΗΕΡ2-Φαρμάκου (ADC) έναντι της θεραπείας επιλογής του γιατρού, για ασθενείς με μη χειρουργήσιμο ή/και μεταστατικό καρκίνο του μαστού, με χαμηλή έκφραση HER2 9HER2LOW).[C04]-CANCER ΙΙΙ
2018-001437-40Η μελέτη AIM-HN & SEQ-HN: Μια μη συγκριτική, βασική μελέτη 2 κοορτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τιπιφαρνίμπης σε ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (HNSCC) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΆΞΕΙς (AIM-HN) καθώς και την αξιολόγηση της επίδρασης των μεταλλάξεων HRAS στην ανταπόκριση στις συστημικές θεραπείες πρώτηςγραμμής για το HNSCC (SEQ-HN).[C04]-CANCER ΙΙ
2018-002303-33Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του padsevonil  ως συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης σε ενήλικους ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία.[C10]-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΙΙΙ
2017-000617-23Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη - με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάαδων μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του SHP647 ως θεραπεία συντήρησης σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή νόσο του Crohn (CARMEN CD 307)[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥΙΙΙ
2017-000576-29Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του SHP647 ως θεραπεία επαγωγής σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή νόσο Crohn(CARMEN CD 306).[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥΙΙΙ
2017-004647-20Μία ανοικτής επισήμανσης μελέτη επέκτασης της λεβοκετοκοναζόλης (2S, 4R-κετοκοναζόλη) στη θεραπεία του ενδογενούς συνδρόμου Cushing.[C19]-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙΙΙ
2018-002261-19Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK) PRN1008, σε πέμφιγα μέτριας έως βαριάς μορφής.[C17]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝΙΙΙ
2019-000921-39Μία προοπτική, φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, τυφλοποιημένη ως προς τον ερευνητή, παράλληλων ομάδων κλινική μελέτη μη κατωτερότητας για τη σύγκριση τη αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του γενόσημου οφθαλμικού εναιωρήματος σταθερού συνδυασμού βριζολαμίδης 10mg/ml/τιμολόλης 5mg/ml PHARMATHEN έναντι του οφθαλμικού εναιωρήματος Azarga/ALCON σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπερτονία.[C11] ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣΙΙΙ
2018-004809-58Συγκριτική μελέτη της θεραπευτικής στρατηγικής βασιζόμενη στην επλερενόνη έναντι της βασιζόμενης στην ιρβεσαρτάνη για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε παχύσαρκους υπερτασικούς ασθενείς (Μελέτη HEBRO).[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑIV
2019-000741-12Μία τυχαιοποιημένη εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ της προπιονικής φλουτικαζόνης 250mcg και της ζιναφοϊκής σαλμετερόλης 50mcg κόνεως για εισπνοή/Respirent Pharmaceuticals έναντι του Seretide Diskus 250/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθεοντές υπό συνθήκες νηστείας μετά από αποκλεισμό με άνθρακα.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥI
2018-003447-34Το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοακτινοθεραπεία σε ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης (MIBC) που δεν υποβάλλονται σε κυστεκτομή : μία τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ.[C04]-CANCER II
2017-005035-16Μία ανοικτού σχεδιασμού μελέτη φάσης Ι για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας του AMG 397 σε ασθενείς με επιλεγμένα υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικά αιματολογικά κακοήθη νοσήματα.[C04]-CANCER I
2018-001606-29Μία μελέτη φάσης 3 της ιτασιτινίμπης ή του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή ως αρχική θεραπεία για τη χρόνια νόσο του μοσχεύματος κατά ξενιστή .[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIII
2018-001967-22Μάι φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με παράγοντα σύγκρισης κλινική δοκιμή για τη μελέτης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της πεμπρολιζουμάμπης (ΜΚ-3475) σε συνδυασμό με Βάκιλο Calmette Guerin (BCG) σε συμμετέχοντες με υχηλού κινδύνου μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως (HRNMIBC) που είναι εμμένων ή υποτροπιάζων ακολούθως σχήματος εφόδου με BCG (KEYNOTE-676)[C04]-CANCER III
2015-003997-33Από του στόματος αντιπηκτικά μη-ανταγωνιστές της βιταμίκης Κ, σε ασθενείς με επεισόδια υψηλής κολπικής συχνότητας.[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑIII
2018-004059-18Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του BAY1753011, έναν διπλό V1a/V2 ανταγωνιστή υποδοχέων βαζοπρεσσίνης, σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια : Μελέτη AVANTI[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑII
2018-001187-33Μιά μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικοτητας και ασφάλειας του Ralipenag για τη βελτίωση των ΕΚΒΑΣΕΩΝ της θεραπείας σε ασθενείς με ΠΑΥ.[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑIII
2018-002630-21Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ενέσιμου rezafungin έναντι της ενδοφλέβιας κασποφουγκίνης ακολουθούμενη από προαιρετική από στόματος θεραπεία αποκλιμάκωσης με φλουκοναζόλη, στη θεραπεία ασθενών με καντινταιμία ή/και διηθηκτική καντιντίαση (Μελέτη RESTORE).[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣIII
2018-001189-40Μία μελέτη μέσω επέκτασης ανοικτής ετικέτας για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του ralinepag σε ασθενείς με ΠΑΥ.[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑIII
2018-002098-23HELIOS-A : Μία φάσης 3 παγκόσμια, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του ALN-TTRSC02 σε ασθενείς με κληρονομική αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη (hATTR Αμυλοείδωση).[C16-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣIII
2017-000996-98Μία φάσης 3, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράληηλων ομάδων για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του CSL112 σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑIII
2017-003978-13Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ουπαδασιτινίμπης σε συμμετέχοντες με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα.[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIII
2018-004423-36Μία ανοικτή μελέτη επέκτασης του PTG-300 για μη εξαρτώμενους από μετάγγιση (ΜΕΜ) και εξαρτώμενους από μετάγγιση (ΕΜ) ασθενείς με μεσογειακή αναιμία (Β-Θαλασσαιμία).[G05]-ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑII
2017-004634-28Μία φάσης Ib/II, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη τύπου umbrella για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας πολλαπλών θεραπευτικών συνδυασμών βάσει ανοσοθεραπείας, σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό  καρκίνωμα μετά από αποτυχία χημειοθεραπείας που περιείχε πλατίνα (Morpheus-mUC).[C04]-CANCER II
2017-004703-51Ανοικτού σχεδιασμού, μονού σκέλους, πολυκεντρική μελέτη επέκτασης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας της οφατουμουμάμπης σε άτομα με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση.[C10]-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIII
2018-002676-40Μία τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 νεοεπικουρικής και επικουρικής θεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με NKTR-214, έναντι του nivolumab μεμονωμένα έναντι της καθιερωμένης θεραπείας σε συμμετέχοντες με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης (MIBC) οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για λήψη σισπλατίνης.[C04]-CANCER III
2018-001228-20Δωδεκάμηνη, προοπτική, τυχαιοποιημένη, παρεμβατική, διεθνής, πολυκεντρική, ελεγχόμενη με δραστική ουσία κλινική μελέτη σύγκρισης της διατήρησης του οφέλους δύο θεραπευτικών προσεγγίσεων (erenumab qm έναντι από του στόματος λαμβανομένης προφυλακτικής θεραπείας) σε ενήλικες ασθενείς με επεισοδιακή ημικρανία.[C10]-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIV
2018-003636-79Μία φάσης 2, τυχαιοποιημένη, μη συγκριτική μελέτη ανοικτής επισήμανσης του NKTR-214 σε συνδυασμό με nivolumab και της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο και χαμηλή έκφραση PD L1, μη επιλέξιμους για σισπλατίνη.[C04]-CANCER II
2018-002141-11Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της βεδολιζουμάμπης στην προφύλαξη έναντι της εντερικής οξείας νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση οιμοποιητικών βλαστοκυττάρων[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥIII
2018-002618-11Αποτελεσματικότητα και ασφάλειατου 'απαξ εβδομαδιαίως χορηγούμενου LY3298176 σε σύγκριση με τη γλαργινική ινσουλίνη σε ασθενείς με διαβήτη τυπου 2 και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (SURPASS-4).[C19]-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑIII
2018-003422-84Μία τυχαιοποιημένη, φάσης 3, ανοιχτού σχεδιασμού δοκιμή που συγκρίνει την επίδραση του LY3298176 στο γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, έναντι της ινσουλίνης degludec που ακολουθεί σχετικό αλγόριθμο τιτλοποίησης (SURPASS-3).[C19]-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑIII
2018-002990-24Μονοθεραπεία με το elecestrant έναντι του προτύπου φροντίδας των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του μαστού ER+/HER2- μετά από αγωγή με αναστολέα CDK4/6) : Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική δοκιμή (EMERALD).[C04]-CANCER III
2018-003167-54Μία φάσης 3, μερικώς διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη σχεδιασμού τύπου MATRIX για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των 50mg LONAFARNIB/100mg RINOTAVIR δις ημερησίως με και χωρίς 180mcg πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-άλφα-2Α για 48 εβδομάδες σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη αλφα-2Α και τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας D που παραμένουν σε θεραπεία με νουκλεοτιδικά-νουκλεοσιδικά ανάλογα κατά του ιού της ιπατίτιδας Β (D-LIVR).[C02]-ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙIII
2018-001152-35Μία φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα σύγκρισης μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανεκτικότητας, και της ανοσογονικότητας του V114 σε παιδιά με δρεπανοκυτταρική νόσο (PNEU-SICKLE).[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣIII
2018-002915-93Μία μελέτη μετάβασης, ανοικτού σχεδιασμού, ενός σκέλους φάσης ΙΙΙβ για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας σε ασθενείς που έχουν συμμετάσχει σε άλλες κλινικές δοκιμές του Luspatercept (ACE-536)[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥIII
2018-003726-93Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για την αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη σε ασθενείς με σηπτική καταπληξία : Μελέτη HALO.[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣII
2016-004328-43Μία φάσης Ιβ, ανοικτής επισήμανσης, μελέτη μίας δόσης για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του ΜΚ-7655Α σε παιδιατρικούς ασθενείς από τη γέννηση έως και ηλικίας κάτω των 18 ετών με επιβεβαιωμένες ή πιθανολογούμενες Gram-αρνητικές λοιμώξεις.[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣI
2019-000913-35Μία τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δύο παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική κλινική μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας μεταξύ του Dorzo-Vision sine οφθαλμικών σταγόνων άνευ συντηρητικού έναντι των οφθαλμικών σταγόνων Trusopt άνευ συντηρητικού σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπερτονία, που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία μείωσης της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) και έχουν χαμηλή ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ<-21mmHg).[C11] ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2017-005026-37Πρωτόκολλο I4V MC JAHZ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονκό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, μελέτη φάσης 3 της μπαρισιτινίμπης σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIII
2017-001746-10Φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας δύο δόσεων crizanlizumab έναντι του εικονικού φαρμάκου, με ή χωρίς θεραπεία με υδροξυουρία/ υδροξυκαρβαμίδη, σε εφήβους και ενήλικες ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο και αγγειοαποφρακτικές κρίσεις (STAND).[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥIII
2018-003214-41Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3β για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας τηςγκουσελκουμάμπης (Guselkumab), χορηγούμενης υποδορίως σε συμμετέχοντες με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα και ανεπαρκή ανταπόκριση σε θεραπεία με ανταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α (αντι-TNFa)[C05]-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2018-001788-2118μηνης διάρκειας, δύο σκελών, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική, μελέτη φάσης ΙΙΙ εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μπρολουσιζουμάμπης έναντι αλφιμπερσέπτης σε ενήλικες ασθενείς με οπτική δυσλειτουργία λόγω οιδήματος ωχράς κηλίδας δευτεροπαθώς σε απόφραξη κεντρικής αμφιβληστροειδικής φλέβας (RAVEN).[C11] ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2018-004223-36Μία τυχαιοποιημέη, διπλά τυφλή μελέτη, παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας και της ανοσογονικότητας του προτεινόμενου βιο-ομοειδούς ριτουξιμάμπης (DRL_RI) με το MabThera σε ασθενείς με μη προθεραπευμένο  (CD)20 θετικό οζώδες λέμφωμα σταδίου II_IV και χαμηλό φορτίο όγκου.[C04]-CANCERIII
2017-004230-28Μία φάσης ΙΙ/ΙΙΙ τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας καιτης αποτελεσματικότητας της θεραπείας εφόδου με ΒΙ 655130 σε ασθενείς με μέτρια-έως σοβαρήενεργό ελκώδη κολίτιδα στους οποίους απέτυχαν οι προηγούμενες βιολογικές θεραπείες.[G10]-ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑII/III
2018-003008-38Μία ανοικτής ετικέτας, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της αποτελεσματικοτητας του ΒΙΙΒ017 σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας από 10 έως κάτω των 18 ετών για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλάπλής σκλήρυνσης, με προαιρετική επέκταση ανοικτής ετικέτας.[C10]-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIII
2018-002513-36Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλού σκέλους, ανοικτής επισήμανσης, ελεγχόμενη δοκιμή της φωτοανοσοθεραπείας με ASP-1929 έναντι του πρότυπου φροντίδας επιλογήςτου ιατρού για τη θεραπεία του τοπικοπεριοχικού, υποτροπιάζοντος πλακώδους καρκινώματος κεφαλής και τραχήλου, σε ασθενείς στους οποίους υπήρξε αποτυχία ή εξέλιξη νόσου κατά τη διάρκεια ή έπειτα από τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία γραμμή ήταν συστημική θεραπεία.[C04]-CANCER III
2018-004617-41Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυεθνική, πολυκεντρική μελέτη παράλληλων ομάδων με 4 σκέλη και διάρκεια 52 εβδομάδες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 3 δόσεων CHF 6532 (10, 25 ή 50 MG δύο φορές την ημέρα) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, επιπλέον του προτύπου θεραπείας σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα[C10]-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIII
2018-003548-22Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυεθνική, πολυκεντρική μελέτη παράλληλων ομάδων με 4 σκέλη και διάρκεια 52 εβδομάδες για την αξιολογηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 3 δόσεων CHF 6532 (10, 25 ή 50mg δύο φορές την ημέρα) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, επιπλέον του πρωτύπου θεραπείας σε ασθενείς με μη έλεγχόμενο σοβαρό ηωσινόφιλικό άσθμα.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥIII
2018-004529-96Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της semaglutide 2,0mg s.c. μία φορά την εβδομάδα συγκριτικά με τη semaglutide 1,0mg s.c. μία φορά τη βδομάδα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.[C18]-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2018-002878-50FLOW : Επίδραση της semaglutide έναντι εικονικού φαρμάκου στην εξέηλξη της νεφρικής δυσλειτουργίας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο.[C18]-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2018-000478-31Μία μελέτη της φαρμακοκινητικής του melphalan κατά τη διάρκεια της θεραπείας με melflufen και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα και ανεπάρκεια νεφρικής λειτουργίας.[C04]-CANCER II
2018-004479-11Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο φάσης ΙΙ, πολυκεντρική μελέτη ενδοφλέβιου MBG453 ως προσθήκη σε υπομεθυλιωτικούς παράγοντες σε ενήλικες ασθενείς με ενδιάμεσου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια IPSS-R.[C04]-CANCER II
2018-002526-23Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ενδοφλέβιου συνδυασμού σουλβακτάμης-ΕΤΧ2514 στη θεραπεία των ασθενών με λοιμώξεις που προκαλούνται από το σύμπλεγμα Acinetobacter baumanii calcoaceticus.[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣIII
2017-001641-27Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ριδινιλαζόλης (200mg bid) χορηγούμενης για 10 ημέρες με τη βανκομυκίνη (125mg qid) χορηγούμενη για 10 ημέρες στη θεραπεία της λοίμωξης από το Clostridium difficile (CDI).[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣIII
2018-000755-40Μία φάσης 3, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτηγια την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ενδοφλέβιου ΑΤΒ200, συγχορηγούμενου με από του στόματος ΑΤ2221. Σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Pompe όψιμης έναρξης σε σύγκριση με τη θεραπεία με αλγλυκοσιδάση άλφα/εικονικό φάρμακο.[C16]-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΕΟΓΝΗΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΑΝΩΜΑΛΙΕΣIII
2014-004817-98Χορήγηση ταχέως παραγόμενων, αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων πολλαπλής ειδικότητας για τη θεραπεία ιογενών λοιμώξεων από CMV, EBV και ΒΚ μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικων κυττάρων.[C02]-ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙI/II
2017-002822-19Διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη, για την αξιολόγηση της εντατικής χημειοθεραπείας, με ή χωρίς GLASDEBIG (PF 04449913) ή της αζακιτιδίνης  (ΑΖΑ) με ή χωρίς GLASDEBIG, ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα οξεία μυελωγενή λευχαιμία.[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥIII
2017-005175-78Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη ισοδυναμίας φάσης ΙΙΙ για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανοσογονικότητας του HD204 έναντι του Avastin σε ασθενείς με μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα μη πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.[C04]-CANCER III
2018-002135-19Μία 3ετής, πολυκεντρική, μακροπρόθεσμης ασφάλειας (LTS) μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και ανεκτικότητας του TD-1473 σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) .[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥIII
2018-004333-33Μελέτη φάσης ΙΙ της μονοθεραπείας της δαρατουμουμάμπης σε προηγούμενα μη θεραπευμένους ασθενείς με αμυλοείδωση ελαφράς αλυσίδας (AL) σταδίου 3Β.[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣII
2017-002704-27Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό και δραστικό φάρμακο μελέτη, παράλληλων ομάδων φάσης ΙΙb, με διπλά τυφλή επέκταση προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χορήγησης Valmorone σε περιπατητικά αγόρια με μθική δυστροφία Duchenne (DMD).[C05]-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣII
2018-004695-35Φάσης 3b, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έναντι της μονοθεραπείας με nivolumab για ασθενείς με μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και παράγοντες ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου.[C04]-CANCER III
2018-004476-3548 εβδομάδων, 6 σκελών, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο πολυκεντρική μελέτη του CFZ533 σε δύο διακριτούς πληθυσμούς ασθενών με σύνδρομο Sjogren για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας πολλαπλών δόσεων CFZ533 υποδορίως χορηγούμενων (TWINSS).[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣII
2018-001957-29Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτής εικέτας της μπριγατινίμπης (ALUBRIGTM) έναντι της (ALECENSA) σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικού στην κινάση αναπλαστικού λεμφώματος, που παρουσίασαν επιδείνωση νόσου υπό θεραπεία με κριζοτινίμπη (XALKORI).[C04]-CANCER III
2018-001146-34Μία μελέτη φάσης Ιβ του ASP8374, ενός αναστολέα ανοσολογικού σημείου ελέγχου, ως μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους.[C04]-CANCER Ib
2018-003787-31Μία φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα σύγκρισης μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της ανοσογονικότητας του V114 σε υγιή βρέφη (PNEU-PED-EU-1).[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣIII
2019-000991-41Δαρατουμουμάμπη σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη, κυκλοφωσφαμίδη και δεξαμεθαζόνη για τη θεραπεία τωνσθενών με πολλαπλούν μυέλωμα που εκδηλώνουν εξωμυελική νόσο.[C04]-CANCER II
2018-004608-21Μία φασης 3, ενός σκέλους, ανοικτή, πολλαπλών δόσεων δοκιμή τιτλοποίησης, φαρμακοκινητικής, φαρμακοδυναμικής και ασφάλειας της ετελκαλσετίδης σε παιδιά και εφήβους ηλικίας >-2 έως <18 με δυετροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό  και χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συντήρησης[C19]-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑIII
2019-002513-19Μία τυχαιοποιημένη, εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ της προπιονικής φλουτικαζόνης 100 mcg και της ζιναφοϊκής σαλμετερόλης 50 mcg κόνεως για εισπνοή/Respirent Pharmaceuticals έναντι του Seretide Diskus 100/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθελοντές υπό συνθήκες νηστείας μετά από αποκλεισμό με άνθρακα.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥI
2017-000350-19Μία ανοικτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη, φάσης 3 κλινική δοκιμή του REGN2810 έναντι της χημειοθεραπείας επιλογής του ερευνητή για το υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας.[C04]-CANCER III
2019-001302-15Μελέτη φάσης ΙΙΙ της ποζιτρονικής/υπολογιστικής τομογραφίας (PET/CT) με φθόριο 18-ειδικό μεμβρανικό προστατικό αντιγόνο-1007 (18 F-PSMA1007) έναντι της φθόριο18-χολίνης (18F-Choline) για τη σύγκριση του ποσοστού ανίχνευσης αλλοιώσεων καρκίνου προστάτη σε ασθενείς με βιοχημική υποτροπή μετά από προηγηθείσα οριστική θεραπεία για την αρχική εντόπιση.[C04]-CANCER III
2017-003737-29Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙ/ΙΙΙ για την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα της θεραπείας με πόσιμο εναιώρημα βουδεσονίδης έναντι εικονικού φαρμάκου σε παιδιά και εφήβους με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα.[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥII/III
2018-003655-37Έρευνα μετά τηνκυκλοφορία στην αγορά (PMI) για την αξιολό΄γηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με Jivi (BAY 94-9027) σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α.[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥIV
2018-001974-76Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της πεμπρολιζουμάμπης έναντι εικονικού φαρμάκου ως επικουρικής θεραπείας ακολούθως χειρουργικής επέμβασης και ακτινοθεραπείας σε συμμετέχοντες με υψηλού κινδύνου τοπικά προχωρημένο δερματικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (LA cSCC) (KEYNOTE-630).[C04]-CANCER III
2017-002992-25Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 της ρομιπλοστίμης για τη θεραπεία της προκαλούμενης από χημειοθεραπεία θρομβοκυτταροπενίας σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία με βάση FOLFOX  για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πεπτικού ή του ορθοκολικού καρκίνου[C04]-CANCER III
2019-001087-30Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της υποδόριας ένεσης με CT-P13 (CT-P13 SC) ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ενεργή νόσο Crohn μέτριας έως σοβαρής μορφής.[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥIII
2019-001036-66Μία φάσης 1, ανοικτής επισήμανσης μελέτη για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων των παραγόντων που συγχορηγούνται με το Encorafenib και το Binimetinib σε ασθενείς με μη εξαιρεσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα ή άλλους προχωρημένους συμπαγείς όγκους που φέρουν το μεταλλαγμένο γονίδιο BRAF V600.[C04]-CANCER I
2018-004175-12Μία διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη κυμαινόμενης δόσης, φάσης 2β, για την αξιολόγηση του προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του PF-06700841, σε συμμετέχοντες με ενεργό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ).[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIib
2018-000334-35Μία ανοικτής επισήμανσης, μακράς διάρκειας μελέτη για την ασφάλεια της θεραπείας με ΒΙ 655130 σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη κολίτιδα οι οποίοι ολοκλήρωσαν προηγούμενες μελέτες για το ΒΙ 655130.[G10]-ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑII
2017-003241-26Μια πολυκεντρική μελέτη επέκτασης ανοικτής επισήμανσης για την αξιολόγησ της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Padsevonil ως συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης σε ενήλικους ασθενείς με φαρμακοανθεκτική επιληψία.[C10]-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣII/III
2018-004767-31Μία φάσης Ι/ΙΙ, πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη για τον προσδιορισμό της συνηστώμενης δόσης και του συνιστώμενου σχήματος, και για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της προκαταρκτικής αποτελεσματικότητας του CC-92480 σε συνδυασμό με συνήθεις θεραπείες σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (ΥΑΠΜ) και νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα (ΝΔΠΜ).[C04]-CANCER I/II
2018-003329-26Μία φάσηε2, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων δόσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του απότου στόματος χορηγούμενου αναστολέα της SYK SKI-O-703, σε ασθενείς με εμμένουσα και χρόνια θρομβοκυτταροπενία ανοσολογικής αρχής (ΙΤΡ).[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣII
2018-002611-99Μία ανοικτή τυχαιοποιημένη, σε δύο σκέλη, ελεγχόμενη μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας και της ανοχής ης ενδοϋαλοειδικής ένεσης (IVT) με αφλιβερσέπτη έναντι της φωτοπηξίας με laser σε ασθενείς με αμφηβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (ROP).[C11] ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2018-003351-37Μία ανοικτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή με δραστικό παράγοντα, σύγκρισης παράλληλων ομάδων, φάσης 3β/4 της μπαρισιτινίμπης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.[C05]-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2018-004237-32Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτής ετικέτας, τυφλοποιημένη ως προς τη δόση του φαρμάκου, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του JNJ-70033093 (BMS-986177), ενός από του στόματος αναστολέα του παράγοντα ΧΙa έναντι της υποδόριας ενοξαπαρίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑII
2018-004844-43Μία φάσης 4, ανοικτής επισήμανσης, μελέτης ενός σκέλους για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανεκτικότητας ενός Τριήμερου σχήματος φοσαπρεπιτάντης, το οποίο χορηγείται για την πρόληψη των προκαλούμενων απο τη χημειοθεραπεία ναυτίας και εμέτου (CINV) σε παιδιατρικούς συμμετέχοντες που λαμβάνουν εμετογόνο χημειοθεραπεία.[C23] ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ & ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑIV
2019-002917-21Μία τυχαιοποιημένη εφάπαξ χορήγηης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη, υπό συνθήκες νηστείας, για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ προπιονικής φλουτικαζόνης 250mcg και της ζιναφοϊκής σαλμετερόλης 50mcg κόνεως για εισπνοή/Respirent Pharmaceuticals έναντι του Advair Diskus 250/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθελοντές.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥI
2019-002816-16Μία τυχαιοποιημένη εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη, υπό συνθήκες νηστείας, για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ προπιονικής φλουτικαζόνης 500mcg και της ζιναφοϊκής σαλμετερόλης 50mcg κόνεως για εισπνοή/Respirent Pharmaceuticals έναντι του Adnair Diskus 500/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθελοντές.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥI
2018-004813-42Τυχαιοποιημένη, ανοικτή, φάσης ΙΙ μελέτης του canakinumab ή του pembrolizumab ως μονοθεραπεία σε άτομα με χειρουργικά εξαιρέσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (CANOPY-N)[C04]-CANCER II
2018-003197-2824 εβδομάδων, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη εύρεσης δοσολογικού εύρους για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματοςλαμβανόμενου QBW251 σε ασθενείς με ΧΑΠ υπό τριπλή εισπνεόμενη θεραπεία (LABA/LAMA/ICS).[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥII
2010-021781-29Μία πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, μη ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτλεσματικότητα του BAY 81-8973 σε παιδιά με σοβαρή αιμορροφιλία Α που λαμβάνυν θεραπεία προφύλαξης.[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥIII
2018-003443-31Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμής φάσης IIb για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των δισκίων νορ ουρσοδεοξυχολικού οξέως σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH).[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥII
2019-001191-11Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικοτητας και της ασφάλειας της υποδόριας χορήγησης οκτρεοτίδης παρατεταμένης δράσης (depot) (CAM2029) σε ασθενείς με μεγαλακρία.[C19]-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑIII
2019-002190-66Μία ανοικτής επισήμανσης, μονού σκέλους, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της υποδόριας χορήγησης οκτρεοτίδης παρατεταμένης δράσης (depot) (CAM2019) σε ασθενείς με μεγαλακρία.[C19]-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑIII
2017-003342-25Μακροχρόνια θεραπεία σχετιζόμενης με καρκίνο φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) : μειωμένη έναντι πλήρους δόσης απιξαμπάνης : [ΜΕΛΕΤΗ ARI-CAT για την αμπιξαμπάνη στη σχετιζόμενη με καρκίνο θρόμβωση].[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑIII
2019-001230-34Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη της επικουρικής ανοσοθεραπείας με nivolumab έναντι εικονικού φαρμάκου μετά από πλήρη εξαίρεση μελανώματος σταδίου IIb/c.[C04]-CANCER III
2018-004056-37Μία φάεσης ΙΙΙb, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη κλινικής αποτελεσματικότητας του BALOXAVIR MARBOXIL για τη μείωση της άμεσης μετάδοσης της γρίπης από κατά τα άλλα υγιείς ασθενείς σε διαμένοντες κάτω από την ίδια στέγη.[C02]-ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙIII
2018-004185-34Μία μελέτη φάσης 2 της υποδόριας χορήγησης δαρατουμουμάμπης (Dara-SC) σε συνδυασμό με καρφιλζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (DKd) σε σύγκριση με καρφιλζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (Kd) σε συμμετέχοντες με πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει παλαιότερα ενδοφλέβια δαρατουμουμάμπη (Dara-IV) για την αξιολόγηση της επαναθεραπείας με δαρατουμουμάμπη.[C04]-CANCER II
2018-003608-38Φάσης ΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, μελέτη δύο σκελών για τη σύγκριση της επίδρασης του crizanlizumab+καθιερωμένη θεραπεία έναντι της μονοθεραπείας με καθιερωμένη θεραπεία στη νεφρική λειτουργίσ σε ασθενείς ηλικίας ≥16 ετών με δρεπανοκυτταρική νόσο και χρόνια νεφρική νόσο λόγω δρεπανοκυτταρικής νεφροπάθειας (STEADFAST).[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥII
2017-000794-37Μία φάσης ΙΙ, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη, πολλαπλών κοορτών για τη διερεύνιση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κομπιμετινίμπης σε συνδυασμό με ατεζολιζουμάμπη σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους.[C04]-CANCER II
2018-003086-33Μελέτη φάσης 3, ανοικτής επισήμανσης μονού σκέλους για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μεταφοράς τυ γονιδίου FIX μέσω του PF-06838435 (rAAV-Spark100-hFIX-Padua) σε συμμετέχοντες ενήλικες άνδρες με μετρίως βαριά έως βαριά αιμοφιλία Β (FIX:C≤2%) (BeneGene-2)[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥIII
2017-001311-36Μία δύο μερών, φάσης 3, τυχαιοποιημένη μελέτη συνδυασμών του Cemiplimab (Αντι-Pd-1 αντίσωμα) και της βασιζόμενης στην πλατίνη διπλής χημειοθεραπείας στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.[C04]-CANCER III
2015-002069-52Διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη με ανοικτή περίοδο επέκτασης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των SRP-4053 σε ασθενείς με μυϊκή δυστροφία Duchenne.[C05]-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2019-002970-30Μία τυχαιοποιημένη, εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ της Προπιονικής Φλουτικαζόνης 250mcg και της Ζιναφοϊκής Σαλμετερόλης 50mcg  κόνεως για εισπνοή/Resrirent Pharmaceuticals έναντι του SERETIDE DISKUS 250/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθελοντές υπό συνθήκες νηστείας μετά από αποκλεισμό με άνθρακα.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥI
2018-001006-28PROCLAIM : Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή δοκιμή φάσης ΙΙΙ, της ρομιπλοστίμης για τη θεραπεία της προκαλούμενης από τη χημειοθεραπεία θρομβοκυτταροπενίας σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC), του καρκίνου των ωοθηκών ή του καρκίνου του μαστού.[C04]-CANCER III
2018-003180-54Μία μελέτη επέκτασης των μακροπρόθεσμων εκβάσεων σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για αμφιβληστοειδοπάθεια της προωρότητας στη μελέτη 20090.[C11] ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2018-004530-14Μία διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της δόσης-έκθεσης και της ασφάλειας του nintedanib per os επιπλέον της καθιερωμένης θεραπείας για 24 εβδομάδες, ακολουθούμενου από θεραπευτική αγωγή ανοικτής επισήμανσης με nintedanib μεταβλητής διάρκειας, σε παιδιά και εφήβους (6 έως 17 ετών) με κλινικά σημαντική ινωτική Διάμεση Πνευμονοπάθεια.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥIII
2018-003022-89Ο ρόλος των ορμονών του εντέρου, των των ινκρετινών, στην παθοφυσιολογία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 : Η θεραπευτική επίδραση της μετφορμίνης (Η μελέτη INCREDIBLE-ME)[C18]-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2019-000208-13Μία μελέτη φάσης 2α για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής τους Luspatarcept (ACE-536) σε παιδιατρικούς ασθενείς που χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων της βήρα β-θαλασαιμίας.[C16-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣIia
2019-001906-61Δοκιμή φάσης 2 του Tlimogene Laherparepvec σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο/μεταστατικό μελάνωμα σταδίου ΙΙΙβ-IVM1d που έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου στη διάρκεια προηγούμενης θεραπείας με βάση έναν Αντι-PD-1 παράγοντα.[C04]-CANCER II
2019-000566-38Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη συμπληρωματικού cemiplimab έναντι εικονικού φαρμάκου έπειτα από χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου δερματικό καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου.[C04]-CANCER III
2019-000720-17Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Μ281 σε ενήλικες με αυτοάνοση αναιμία με θερμά αντισώματα : Μιά πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη.[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣII/III
2018-003296-35Φάσης ΙΙ, ανοικτή, ενός σκέλους, πολυκεντρική μελέτη της ρουξολιτινίμπης ως προσθήκη σε κορτικοστεροειδή σε παιδιατρικούς ασθενείς με μέτρια και σοβαρή χρόνια νόσο μοσχεύματος κατά του ξενιστή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων.[C04]-CANCER II
2018-000040-26Φάσης IIIb, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη του nivolumab ως μονοθεραπεία, του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab ή της χημειοθεραπείας επιλογής του ερευνητή σε συμμετέχοντες με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο με υψηλού βαθμού μικροδορυφορική αστάθεια (MSI-H) ή ανεπαρκή επιδιόρθωση αναντιστοιχιών (dMMR).[C04]-CANCER III
2017-003351-38Μία μελέτη φάσης I/II για την ασφάλεια και την αποτελεσματιότητα μιάς εφάπαξ δόσης αυτόλογων CRISPR-Cas9 τροποποιημένων CD34+ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΒΛΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΙΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ (hHSPC) σε συμμετέχοντες με εξαρτώμενη από μετάγγιση β-θαλασσαιμία.[C16-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣI/II
2017-000387-14Δοκιμή φάσης ΙΙ για τη θεραπεία με σετμελανοτίδη (RM-493) σε ασθενείς με σπάνιες γενετικές διαταραχές παχυσαρκίας.[C18]-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣII
2018-002575-17Μία διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη παράλληλων ομάδων, φάσης 2, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του ομπετιχολικού οξέος, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μπεζαφιμπράτη, σε ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα οι οποίι παρουσίασαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δεν ανέχθηκαν το ουρσοδεοξυχολικό οξύ.[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥII
2018-001608-12Μία φάσης 2, πολυκεντρική μελέτη για τα αυτόλογα λεμφοκύτταρα που διηθούν τιν όγκο (LN-144 ή LN-145) σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους.[C04]-CANCER II
2018-001801-98Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή, διπλά εικονική μελέτη σε έφηβες και ενήλικες γυναίκες συμμετέχουσες για σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Gepotidacin έναντι της νιτροφουραντοΐνης στη θεραπεία της μη επιπλεγμένης λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος (οξεία κυστίτιδα).[C13]ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣIII
2019-001177-90Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ του ενδοφλέβιου secukinumab για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας στις 16 εβδομάδες με εικονικό φάρμακο, και την εκτίμηση της ασφάλειας και της ανεκτικότητας έως και τις 52 εβδομάδες σε άτομα με ενεργό αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή μη ακτινογραφική αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.[C05]-ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣIII
2019-002023-15Μία φάσης 3, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη φαρμακοκινητική του ανασυνδυασμένου παράγοντα πήξης VIII Fc- του παράγοντα von Willebrand- της πρωτεΐνης σύντηξης XTEN (rFVIIIFc-VWF-XTEN, BIVV001), χορηγούμενου ενδοφλεβίως σε ασθενείς ηλικίας ≥12 ετών με βαριάς μορφής αιμορροφυλία Α που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥII
2017-005029-19Μία παγκόσμια, φάσης 2, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, εύρους δόσης μελέτη του BMS-986177, ενός από του στόματος αναστολέα του παράγοντα ΧΙα, για την πρόληψη νέου ισχαιμικού ή νέου σιωπηλού εμφρακτικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη μετά από οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ).[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑII
2018-002761-19Μίας ανοικτής επισήμανσης, Φάσης Ι/ΙΙ μελέτη για το Melflufen και τη Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με πρωτοπαθή αμυλοείδωση (AL) μετά από τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας.[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥI/II
2017-005028-11Πρωτόκολλο I4V-MC-JAIMμία φάσης 3, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη, για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μπαρισιτινίμπης σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ)[C20]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣIII
2019-003230-17Πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, μελέτη επέκτασης με απόσυρση του υποδόριου secukinumab για την κατάδειξη της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητας σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.[C17]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝIII
2019-002515-25Μία τυχαιοποιημένη, εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπείών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διαστευρούμενη για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ της Σιταγλιπτίνης/Μετφορμίνης 50/1000mg/Sofarimex δισκία επικαλυμμένα με υμένιο έναντι του Janumet 50/1000mg/Merck Sharp & Dohme B.V. δισκία επικαλυμμένα με υμένιο σε υγιείς εθελοντές σε συνθήκες σίτισης.[C18]-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣI
2019-001598-10Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, με παράλληλες ομάδες, κλινική μελέτη φάσης 2 για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 'απαξ εβδομαδιαίως χορηγούμενων υποδορίων ενέσεωνενός ελεγχόμενης-αποδέσμαευσης αναλόγου του αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου (VIP), PB1046, σε ενήλικες ασθενείς με συμπτωματική πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑII
2019-002267-10Μία φάσης 2, ανοικτής επισήμανσης, μη συγκριτική κλινική δοκιμή για τη μελέτη της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της ποσακοναζόλης (POS, MK-5592) σε παιδιατρικούς συμμετέχοντες ηλικίας 2 έως <18 ετών με διηθητική ασπεργίλλωση.[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣII
2019-003164-53Μία φάσης 1 ανοικτής επισήμανσης, πολλαπλών σκελών, πολυκεντρική μελέτη του ΜΚ-4830 ως μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη για συμμετέχοντες με προχωρημένους συμπαγείς όγκους .[C04]-CANCER I
2019-001845-42Μία τυχαιοποιημένη, φάσης 3 πολυκεντρική μελέτη ανοικτής επισήμανσης για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του ΤΑΚ 788 ως θεραπεία πρώτης γραμμής, έναντι της χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνη σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μεταλλάξεις εισαγωγής στο εξόνιο 20 του EGFR.[C04]-CANCER III
2019-002895-14Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παρ;aλληλων ομάδων μελέτη φάσης ΙΙb για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας από του στόματος ετρασιμόδης ως θεραπείας επαγωγής σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ενεργή νόσο Crohn.[C06]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥIIb
2019-002217-19Τυχαιοποιημένη, ανοικτή, 2 ομάδων, πολυκεντρική, φάσης 3 μελέτη του Venetoclax και της Αζακιτιδίνης έναντι της καλύτερης υποστηρικτικής θεραπείας ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία στην πρώτη ύφεση μετά από συμβατική χημειοθεραπεία.[C04]-CANCER III
2019-001273-81Τυχαιοποιημένη μελέτη ανοικτής επισήμανσης φασης 3 του SAR408701 έναντι της δοσεταξέλης σε ασθενείς που έλαβαν προηγούμενη θεραπεία για μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με θετικούς σε CEACAM5 όγκους.[C04]-CANCER III
2018-004704-19Μία φάσης 1, ανοικτής επισήμανσης, μη συγκριτική, πολυκεντρική κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής του συνδυασμού κεφτολοζάνης/ταζομακτάμης (ΜΚ-7625Α) σε παιδιατρικούς συμμετέχοντες με νοσοκομειακή πνευμονία.[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣI
2018-004362-34Μελέτη για τη μακροχρόνια ασφάλεια της Νιβολουμάμπης σε ασθενείς με καρκίνο στους οποίους θα χορηγηθεί νιβολουμάμπη ή έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία και είναι τώρα ή έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση σε άλλη μελέτη νιβολουμάμπης ή συνδυασμού με νιβολουμάμπη.[C04]-CANCER II
2018-002800-16Μία φάσης 2Α, 2 ημερών , ανοικτής επισήμανσης, μη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, μονήρους και πολλαπλών δόσεων δοκιμή για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας και κεφταζιντίμης και της αβιμπακτάμης σε νειγνά και βρέφη ηλικίας από τη γέννηση έως κάτω των 3 μηνών με πιθανολογούμενες ή επιβεβαιωμένες  λοιμώξεις οφειλόμενες σε GRAM αρνητικά παθογόνα που απαιτούν ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία.[C01]-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣII
2019-001222-98Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη σύγκρισης της θεραπείας με nivolumab μαζί με συγχορηγούμενη χημειοακτινιθεραπεία (CCRT), ακολουθούμενης από θεραπεία με nivolumab μαζί με ipilimumab ή της θεραπείας με nivolumab μεζί με CCRT, ακολουθούμενης από θεραπεία με nivolumab έναντι της CCRT ακολουθούμενης από durvalumab σε μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν, τοπικά προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (LA NSCLC).[C04]-CANCER III
2019-002567-96Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη του nivolumab σε συνδυασμό με ενδοκυστικά χορηγούμενο BCG έναντι της καθιερωμένης θεραπείας με BCG μεμονωμένα σε συμμετέχοντες με υψηλού κινδύνου μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ο οποίος εμμένει ή παρουσιαζει υποτροπή μετά από θεραπεία με BCG.[C04]-CANCER III
2019-002408-42Μία φάσης 3, διπλή τυφή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της εισπνεόμενης ιτρακοναζόλης σε μορφή ξηράς κόνεως για την πρόληψη της διηθητικής μυκητιασικής λοίμωξης σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία και ουδετεροπενία.[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥIII
2019-001979-36LIBRETTO-431 : Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού δοκιμή φάσης 3 για τη σύγκριση του LOXO-292 με θεραπεία βασισμένη σε πλατίνη και πεμετρεξέδη με ή χωρίς πεμπρολιζουμάμπη ως αρχική θεραπεία του προχωρημένου ή μεταστατικού, θετικού για σύντηξηRET, μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.[C04]-CANCER III
2019-003505-96Μία φάσης 2α, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανεκτικότητας, της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής του ISIS 702843 που χορηγείται υποδόρια σε ασθενείς με μη εξαρτώμανη από μετάγγιση ενδιάμεση β-θαλασσαιμία.[C15]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥII
2019-002660-27Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του campatinib (INC280) συν πεμπρολιζουμάμπη έναντι της μονοθεραπείας με πεμπρολιζουμάμπη ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον τοπικό προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με έκφραση PD-L1≥50%.[C04]-CANCER II
2018-004593-98Μία ανοικτής επισήμανσης τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ του SAR439859, έναντι ενδοκρινικής μονοθεραπείας, σύμφωνα με την επιλογή του ιατρού σε προεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με θετικό στους οιστρογονικούς υποδοχείς, HER2-αρνητικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού με προηγούμενη έκθεση σε ορμονικές θεραπείες.[C04]-CANCER II
2017-004393-33Πολυκεντρική, τυφλή, τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων μελέτη φασης ΙΙΙ με απροσιτεντάνη σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση (RHT).[C14]-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑIII
2018-002841-12Μία φάσης 1, ανοικτής επισήμανσης, μονήρους δόσης μελέτη για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της κεφταζιντίμης-αβιμπακτάμης (CAZ-AV1) σε παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως κάτω των 18 ετών, που νοσηλεύονται και λαμβάνουν συστηματική αντιβιοτική θεραπεία για πιθανολογούμενη ή επιβεβαιωμένη νοσοκομειακή πνευμονία συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα[C08]-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥI

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω παρακαλούμε επισκεφθείτε το EU Clinical Trials Register (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).

Για πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, στο τηλέφωνο 213 2040335.