Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών 2018 Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών 2018


 Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση εντός του 2018 και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής

EUDRACTΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(CTA Ε.1.1.2)
ΦΑΣΗ
2017-003372-31Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη ανοικτής θεραπείας, παράλληλων ομάδων με το LJPC-401 για τη θεραπεία της υπερφόρτωσης σιδήρου του μυοκαρδίου σε ενήλικες ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη β-θαλασσαιμία.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου II
2017-004011-39Μελέτη φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του canakinumab έναντι του εικονικού φαρμάκου ως επικουρική θεραπεία σε ενη΄λικες ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) σταδίου ΙΙ-ΙΙΙα και ΙΙΙβ (T>5cm N2) κατά AJCC/UICC έκδοση 8, που έχουν υποβληθεί σε ολική εκτομή (R0).ΚαρκίνοςΙΙΙ
2017-004524-29Κλινική μελέτη θεραπευτικής ισοδυναμίας (μη-κατωτερότητας), τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δύο παράλληλων ομάδων, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας μεταξυ ενός γενόσημου σκευάσματος άνευ συντηρητικού οφθαλμικών σταγόνων λατανοπρόστης 50μg/ml/τιμολόλης 5 mg/ml έναντι οφθαλμικών σταγόνων Xalacom σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπερτονία.Παθήσεις οφθαλμώνΙΙΙ
2017-003035-11Εφάπαξ χορήγησης, τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη δύο περιόδων μελέτη βιοϊσοδυναμίας δεξαμεθαζόνης (ως φωσφορικό νάτριο δεξαμεθαζόνης) SOLDESAM 2mg/ml πόσιμο διάλυμα σε σταγόνες (LFM srl) και SOLDESANIL 2mg/ml πόσιμο διάλυμα σε σταγόνες σε υγιείς εθελοντές σε κατάσταση νηστείας.Παθήσεις Ανοσοποιητικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-002611-34Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτής χορήγησης, πολυκεντρική, πολυφασική μελέτη του JNJ-63723283 ενός Anti-PD-1 μονοκλωνικού αντισώματος, χορηγούμενου σε συνδυασμό με δαρατουμουμάμπη, έναντι χορήγησης μόνο δαρατουμουμάμπης σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.ΚαρκίνοςΙΙΙ
2017-002292-26Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, τυφλοποιημένη ως προς τον αξιολογητή, πολυκεντρική μελέτη αξιολόγησης της φαρμακοκινητικής, της κλινικής ανταπόκρισης, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του LYS228 σε ασθενείς με επιπλεγμένη λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.Βακτηριακές Λοιμώξεις και ΜυκητιάσειςΙΙ
2016-001456-21Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 της αβελουμάμπης σε συνδυασμό με χημειοακτινοθεραπεία προτύπου φροντίδας (συσπλατίνη συν ριζική ακτινοθεραπεία) έναντι χημειοακτινοθεραπείας προτύπου φροντίδας στη θεραπεία πρώτης γραμμής των ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων της κεφαλής και τραχήλου.ΚαρκίνοςΙΙΙ
2014-001977-15Φάσης 2b, ανοικτή μελέτη του selinexor (KPT-330), σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα/ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL) .ΚαρκίνοςΙΙ
2015-000362-53Αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης θεραπείας με eltrombopag και λεναλιδομίδη σε ασθενείς με μυελοδυσπαστικό σύνδρομο χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου κατά IPSS με μεμονωμένη del5q : μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη - QOL-ONE Rev2MDS.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου II
2017-003788-36Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του turoctocog alpha pegol (N8-GP)στην προφύλαξη και αντιμετώπιση των αιμορραγιών σε ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία τύπου Α', οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με Ν8-GP.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου ΙΙΙ
2017-004072-59Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης της θεραπείας με 10 mg empagliflozin χορηγούμενου μία φορά την ημέρα για 12 εβδομάδες σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στην ιανότητα άσκησης και τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) (EMPERIAL-preserved)Παθήσεις Καρδιαγγειακού ΙΙΙ
2017-004073-14Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης της θεραπείας με 10 mg empagliflozin χορηγούμενου μία φορά την ημέρα για 12 εβδομάδες σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στην ικανότητα άσκησης και τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) (EMPERIAL-reduced)Παθήσεις Καρδιαγγειακού ΙΙΙ
2016-004550-15Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη προσαρμοστικού σχεδιασμού με κλιμάκωση της δόσης (Μέρος 1) και μελέτη  της σχέσης δόσης-απόκρισης (Μέρος 2) για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ενδοφλέβιου JNJ-64179375 έναντι του από του στόματος apixaban σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.Παθήσεις Καρδιαγγειακού ΙΙ
2017-000136-34Πολυκεντρική, μερικώς τυφλοποιημένη, ανοικτή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη μη κατωτερότητας, ποράλληλων ομάδων, διάρκειας 24- εβδομάδων για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του QVM149 μεελεύθερο τριπλό συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης + τιοτρόπιο σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο άσθμα.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-004294-14Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, εέγχ'ομενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3, του από του στόματος ozanimod ως θεραπεία συντήρησης για τη μετρίως έως σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-004293-33Μελέτη επαγωγής #2 - ία πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 του από του στόματος ozanimod ως θεραπεία επαγωγής για τη μετρίως έως σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-004501-40Μία φάσης ΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του IFX-1 σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού ΙστούΙΙ
2017-004295-55Μία πολυκεντρική μελέτη επέκτασης ανοικτής επισήμανσης φάσης 3 του από του στόματος χορηγούμενου Ozanimod για τη μετρίως εώς σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2015-005097-37Μία φάσης ΙΙ, πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας ενός διαδοχικού (επάλληλου) δοσολογικού σχήματος χορήγησης κομπιμετινίμπης (cobimetinib) και βεμουραφενίμπης (vemurafenib) ακολουθούμενης από ανοσοθεραπεία με το αντι-PD-L1 αντίσωμα ατεζολιζουμάμπη (atezolizumab) για τη θεραπεία ασθενών με ανεγχείρητο μελάνωμα με παρουσία της μετάλλαξης BRAFΚαρκίνοςΙΙΙ
2017-001225-41Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη συντήρησης και μακροχρόνιας επέκτασης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με νόσο Crohn οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις μελέτες Μ140431 ή Μ14-433.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-001226-18Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ_494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn, οι οποίοι έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε βιολογική θεραπεία.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-001240-35Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ_494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρή νόσο του CROHΝ, οι οποίοι έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή υσανεξία σε συμβατικές θεραπείες αλλά δεν έχουν αποτύχει σε βιολογική θεραπεία.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2016-004742-28Μία φάσης ΙΙ/ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, ανοικτής αγωγής μελέτη για τη σύγκριση της από του στόματος ιξαζομίμπης/δεξαμεθαζόνης και της από του στόματος πομαλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης στο υποτροπιάζον ή και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα.ΚαρκίνοςΙΙ/ΙΙΙ
2017-004784-12Χρονισμένη χορήγηση avelumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.ΚαρκίνοςII
2017-001409-34Φάσης ΙΙΙ/IV, ενός σκέλους, πολυκεντρική μελέτη της ατεζολιζουμάμπης (Tecentriq) για τη διερεύνηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε προθεραπευμένους ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (TAIL)ΚαρκίνοςΙΙΙ
2016-000916-14Μία πολυκεντρική, ανοικτής ετικέτας, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της λενβατινίμπης σε συνδυασμό με εβερολίμη ή πεμπρολιζουμάμπη έναντι μόνο σουνιτινίμπης στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (CLEAR).ΚαρκίνοςΙΙΙ
2017-001388-19Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της εβινακουμάμπης σε ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμίαΜεταβολικά ΦαινόμεναΙΙΙ
2016-001737-27Μία τυχαιοποιημένη μελέτ φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της δαρατουμουμάμπης σε συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδης, βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (CyBorB), έναντι χορήγησης μόνο CyBorD σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με συστηματική αμυλοείδωση ελαφράς αλύσου (AL)ΚαρκίνοςΙΙΙ
2018-000852-17Μια πιλοτική, τυχαιοποιημένη, εφάπαξ χορήγησης, με διασταύρωση 4 διαδρομών μελέτη βιοΛισοδυναμίας με κάψουλες Exenatide/Oshadi 100mcg, 200mcg & 400mcg και το πρωτότυπο προϊόν Byetta/Astrazeneca 5mcg διάλυμα για υποδόρια ένεση σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας, σε υγιείς εθελοντές υπό συνθήκες νηστείαςΔιατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςI
2015-000931-33Μία προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, μελέτη φάσης ΙΙΙ για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε συνδυασμό με ριλουζόλη, έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με ριλουζόλη στη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS)Παθήσεις Νευρικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-005140-16Μία μελέτη φάσης ΙΙα, ανοικτής επισήμανσης, πολλαπλών δόσεων για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της φαρμακοκινητικής του APL-2 με υποδόρια χορήγηση σε ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH).Παθήσεις Αίματος και Λέμφου ΙΙ
2016-004356-30Πρωτόκολλο παράτασης θεραπείας για ασθενείς που εξακολουθούν να επωφελούνται από το Ibrutinib μετά την ολοκλήρωση δοκιμών με Ibrutinib.ΚαρκίνοςΙΙΙb
2017-001219-35Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη τυχαιοποιημένης απόσυρσης, κατόπιν θεραπείας ανοικτής σήμανσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της λεβοκετοκοναζόλης (2S, 4R-κετοκοναζόλη) στη θεραπεία ενδογενούς συνδρόμου CushingΜεταβολικά ΦαινόμεναΙΙΙ
2015-000319-41Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 του από του στόματος χορηγούμενου RPC1063 ως θεραπεία εφόδου και συντήρησης για τη μέτρια έως βαριάς μορφής ελκώδη κολίτιδα.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςIII
2015-001600-64Μία πολυκεντρική μελέτη επέκτασης, ανοικτής επισήμανσης φάσης 3, του από του στόματος χορηγούμενου RPC1063 ως θεραπεία για τη μέτριας έως βαριάς μορφής ελκώδους κολίτιδας.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςII
2017-003583-12Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, φάσης ΙΙ/ΙΙΙ μελέτη του relatlimab σε συνδυασμό με nivolumab σε συμμετέχοντες με μεταστατικό ή μη χειρουργήσιμο  μελάνωμα, το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί θεραπευτικά στο παρελθόν.ΚαρκίνοςΙΙ/ΙΙΙ
2017-003414-10Επίδραση και ασφάλεια των 2,4 mg semaglutid άπαξ εβδομαδιαίως σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα με διαβήτη τύπου 2.Διατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςΙΙΙ
2016-004566-26Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Cenicriviroc για τη θεραπεία της ηπατικής ίνωσης σε ενήλικες ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα.Διατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςΙΙΙ
2017-002932-18Μία μελέτη φάσης ΙΙΙ για την ερδαφιτινίμπη συγκριτικά με την βινφλουνίνη ή την δοσεταξέλη ή την πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με ουροθηλιακό καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και επιλεκτικές ανωμαλίες στο γονίδιο του υποδοχέα του ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (FGFR).ΚαρκίνοςIII
2017-003410-20Πολυκεντρική, φάσης ΙΙΙ, μακροχρόνια, ανοικτή μελέτη για τη διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της TransCon hGH χορηγούμενης μία φορά την εβδομάδα σε παιδιά με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (GHD) που έχουν ολοκληρώσει προηγούμενη κλινική μελέτη με TransCon hGH.Ορμονικές Παθήσεις ΙΙΙ
2017-004389-83Μία φάσης Ι, ανοικτής επισήμανσης μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής, της ανοσογονικότητας και της προκαταρκτικής αποτελεσματικότητας του MEDI2228 σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.ΚαρκίνοςI-FIRST IN HUMAN
2017-002421-38Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της επίδρασης της τικαγρελόρης έναντι του εικονικού φαρμάκου στη μείωση της συχνότητας των αγγειοαποφρακτικών κρίσεων σε παιδιατρικούς ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία (HESTIA 3).Παθήσεις Αίματος και Λέμφου III
2017-003490-33Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων δοκιμή, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ερευνητικών δόσεων ντουλαγλουτίδης όταν προστίθενται σε μετφορμίνη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. (ΑWARD-11: Αξιολόγηση του εβδομαδιαίως χορηγούμενου LY2189265 στον διαβήτη-11).Διατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςIII
2012-004225-24Μία πολυκεντρική, ανοικτής ετικέτας, μακροχρόνια μελέτη επέκτασης, φάσης 3β για το PCI-32765 (ιμπροτινίμπη).ΚαρκίνοςIII
2016-003827-45Μία ανοικτή, πολυκεντρική, διεθνής, παρεμβατική μελέτη φάσης IV, για την αξιολόγηση της επίδρασης της δίαιτας στα γαστρεντερικά ανεπιθύμητα συμβάντα, σε ασθενείς με ΙΠΙ που λαμβάνουν θεραπεία με πιρφενιδόνη.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςIV
2017-003040-20Φάσης ΙΙ, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της στοχευμένης θεραπείας ή της ανοσοθεραπείας του καρκίνου, καθοδηγούμενης από τον προσδιορισμό του γονιδιωματικού προφίλ έναντι της χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα σε ασθενείς με καρκίνο άγνωστου πρωτοπαθούς εστίας οι οποίοι έχουν λάβει τρεις κύκλους χημειοθεραπείας με διπλέτα πλατίνας.ΚαρκίνοςII
2017-004331-37Ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της επικουρικής θεραπείας με αλεκτινίμπη, έναντι επικουρικής χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα σε ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, θετικό στην κινάση αναπλαστικού λεμφώματος σταδίου ΙΒ (ΟΓΚΟΙ >-4cm) έως ΙΙΙα.ΚαρκίνοςIII
2017-003680-35Φάσης ΙΙ δοκιμή της ατεζολιζουμάμπης (anti-PD-L1) στη θεραπεία των ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική σπογγοειδή μυκητίαση/σύνδρομο Sezary σταδίου IIb-IV έπειτα από προηγούμενη συστηματική θεραπεία.ΚαρκίνοςII
2017-004078-32Μία ανοικτής επισήμανσης, μη ελεγχόμενη, πολυκεντρική κλινική μελέτη εισπνεόμενης μολγκραμοστίμης (molgramostim) σε ασθενείς με αυτοάνοση πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςIII
2016-003403-66Ανοικτή μελέτη επέκτασης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας του nintedanib σε ασθενείς με "Διάμεση πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με συστηματική σκλήρυνση" (ΣΣκ-ΔΠ)Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςIII
2017-003933-27Μία πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό παράγοντα, παράλληλων ομάδων, βασική εγκριτική μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής της μουρεπαβαδίνης σε συνδυασμό με ένα αντιψευδομοναδικό αντιβιοτικό, έναντι δύο αντιψευδομοναδικών αντιβιοτικών σε ενήλικες ασθενείς με βακτηριακή πνευμονία σχετιζόμενη με αναπνευστήρα, η οποία πιθανολογείται ή είναι επιβεβαιωμένο ότι οφείλεται σε Pseudomonas aeruginosa.Βακτηριακές Λοιμώξεις και ΜυκητιάσειςΙΙΙ
2018-001008-13Μία διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για την κατευθυνόμενη με τη χρήση του βιοδείκτη SUPAR έναρξη χορήγησης αντιβιοτικών σε υποψία λοίμωξης στο τμήμα επιγόντων περιστατικών : ΜΕΛΕΤΗ SUPERIOR.Βακτηριακές Λοιμώξεις και ΜυκητιάσειςIV
2017-003977-32Μία φάσης ΙΙ, ανοικτής ετικέτας μελέτη ιξαζομίμπης+δαρατουμουμάμπης_δεξαμεθαζόνης (IDd) σε υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM).ΚαρκίνοςII
2018-000298-65Μία τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, πολυκεντρική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από τουστόματος διεγέρτη sGC vericiguaT στη βελτίωση της φυσικής λειτουργίας στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (VITALITY-HFpEF).Παθήσεις Καρδιαγγειακού II
2017-003998-34Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτης φάσης ΙΙΙ της μονοθεραπείας με Nazartinib έναντι παράγοντα επιλογής του ερευνητή (Erlotinib ή Gefitinib) ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που φέρει ενεργοποιητικές ματαλλάξεις EGFR.ΚαρκίνοςIII
2017-001431-39Φάσης Ι/ΙΙ μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας του isatuximab σε συνδυασμό με cemiplimab σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.ΚαρκίνοςII
2017-003158-18Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη γι ην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BG00011 σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςIIb
2017-002632-17Μία προοπτική μελέτη, διάρκειας 2 ετών για την αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση υψηλής ενεργότητας που έλαβαν θεραπεία με Mavenclad.Παθήσεις Νευρικού ΣυστήματοςIV
2016-004677-40Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ακι της ασφάλειας της ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρή ενεργή κολίτιδα, οι οποίοι απέτυχαν σε προηγούμενη βιολογική θεραπεία.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙ/ΙΙΙ
2016-004676-22Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 52 εβδομάδων μελέτη συντήρησης και ανοικτή επέκταση μελέτης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε θεραπεία επαγωγής στη μελέτη Μ16-067 ή στη μελέτη Μ16-065.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςIII
2017-003838-88Μία φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη του Venetoclax και της δεξαμεθαζόνης σε σύγκριση με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε συμμετέχοντες με t(11;14)-θετικό υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.ΚαρκίνοςIII
2015-002553-3552 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του QW039 ως επιπρόσθετη θεραπεία σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο σοβαρό άσθμα.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςIII
2017-002742-68Μία φάσης 3 προοπτική, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, τυφλοποιημένη ως προς τον κετρικό εκτιμητή, παράλληλων ομάδων, συγκριτική μελέτη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του συνδυασμού αζτρεονάμη-αβιβακτάμη (atm-avi)+/-μετρονιδαζόλη (mtz) έναντι της μεροπενέμης+/-κολιστίνη (mer+/-col) για τη θεραπείασοβαρών λοιμόξεων που οφείλονται σε gram-αρνητικά βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων των πολυανθεκτικώνπαθογόνων που παράγουν μεταλλο-β-λακταμάση (mbl), για τις οποίες υπάρχουν περιορισμένες ή καθόλουθεραπευτικές επιλογέςΒακτηριακές Λοιμώξεις και ΜυκητιάσειςIII
2017-002110-32Δοκιμή OVERCOME : Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή για τη θεραπεία εκτεταμένα ανθεκτικών στα φάρμακα gram-αρνητικών βακίλλων.Βακτηριακές Λοιμώξεις και ΜυκητιάσειςIII
2017-004896-30Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, τυφλή, φάσης ΙΙΙ κλινική μελέτη του BMS-986213 (συδυασμός σταθερών δόσεων relatlimab [anti-LAG-3] και nivolumab) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε συμμετέχοντες με μη χειρουργήσιμο, τοπικα προχωρημένο ή μεταστατικό, θετικό στο LAG-3, αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής.ΚαρκίνοςIII
2018-001143-32Αποτελεσματικότητα μιάς νέας φαρμακοτεχνικής μορφής ιβουπροφαίνης για κολπική εφαρμογή.Γυναικολογικές Παθήσεις του Ουροποιητικού & Αναπαραγωγικού Συστήματος & Επιπλοκών ΕγκυμοσύνηςIV
2017-000846-23Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Τ4032 (βιματοπρόστη 0,01% χωρίς συντηρητικά)έναντι του Lumigan 0,01% σε ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία ή γλαύκωμα.Παθήσεις οφθαλμώνΙΙΙ
2018-000168-27COMBI-APlus : Ανοικτή μελέτη φάσης IIIb της νταμπραφενίμπης σε συνδυασμό με τραμετινίμπη στην επικουρική θεραπεία του θετικού στη μετάλλαξη BRAFV600 μελανώματος σταδίου ΙΙΙ ύστερα από πλήρη εκτομή για την αξιολόγηση της επίδρασης του προσαρμοσμένου αλγοριθμου αντιμετώπισης του ανεπιθύμητου συμβάντος της πυρεξίας (Plus)  στις σχετιζόμενες με την πυρεξία εκβάσεις.ΚαρκίνοςIII
2017-002195-13Ένα φάσης ΙΙ/ΙΙΙ, τυχαιοποιημένο, διπλά τυφλό, ελεγχόμενο με εικονικό και ενεργό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρικό πρωτόκολλο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του guselkumab σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο Crohn.Παθήσεις Ανοσοποιητικού ΣυστήματοςΙΙ/ΙΙΙ
2017-002495-20Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον αξιολογητή, ελεγχόμενη μελέτη για τη σύγκριση της εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων συμβάντων (MACE) σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και καρδιαγγειακή νόσο που λαμβάνουν Degarelix (ανταγωνιστής του υποδοχέα της GnRH) ή Leuprolide (ανταγωνιστής του υποδοχέα της GnRH).ΚαρκίνοςΙΙΙb
2018-000839-28Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμενη με δραστικό και εικονικό φάρμακο μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Ligelizumab (QGE031) στη θεραπεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης (CSU) σε εφήβους και ενήλικες ανεπαρκώς ελεγχόμενους με Η1-αντιϊσταμινικά.Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού ΙστούIII
2018-001889-42Μία μονοκεντρική, ανοικτού σχεδιασμού, τυχαιοποιημένη, 2-θεραπειών, 2-περιόδων, 2-ακολουθιών, εφάπαξ χορήγησης, διασταυρούμενη πιλοτική μελέτη βιοϊσοδυναμίας των δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης Tapentadol SR 50mg της Pharmathen A.E. Ελλάδας και των δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης PALEXIA SR (ταπενταδόλη) 50 mg  της Grunenthal GmbH σε υγιή άρρενα και θήλεα άτομα σε συνθήκες νηστείας.Χρόνιος πόνοςI
2018-000452-18Φάσης ΙΙ, ανοικτή, προοπτική μελέτη ενός σκέλους για την εκτίμηση της ικανότητας του eltrombopag να προκαλεί παρατεταμένη ύφεση σε άτομα με αυτοάνοση θρομβοκυτταροπενία που είναι ανθεκτικά ή έχουν υποτροπιάσει μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής με στεροειδή (TAPER) .Παθήσεις Αίματος και Λέμφου II
2016-004719-10Πολυκεντρική, μη συγκριτική επέκταση της μελέτης AC-058B301, για τη διερεύνηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της δυνατότητας ελέγχου νόσου της πονεσιμόδης σε δόση 20mg σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση.Παθήσεις Νευρικού ΣυστήματοςIII
2018-000926-79Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της σταθερής δόσης συνδυασμού Bictegravir/Εμτρισιταβίνης/Τενοφοβίρης Αλαφεναμίδης έναντι Dolutegravir+Εμτρισιταβίνης/Φουμαρικής Τενοφοβίρης Δισοπροξίλης στη θεραπεία πρωτοθεραπευόμενων ενηλίκων με συλλοίμωξη HIV-1 και ηπατίτιδας Β.Ιογενείς ΠαθήσειςIII
2016-003352-67Μελέτη φάσης Ι/ΙΙ, μονού σκέλους, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της μεσυλικής εριβουλίνης, σε συνδυασμό με ιρινοτεκάνη, σε παιδιά με ανθεκτικούς ή υποτροπιάζοντες συμπαγείς όγκους.ΚαρκίνοςI/II
2018-000183-28Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της συνδυαστικής θεραπείας VX-445 σε ασθενείς με κυστική ίνωση που είναι ετερόζυγοι για τη μετάλλαξη F508del και μια μετάλλαξη μειωμένης λειτουργικότητας (F/MF).Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςIII
2018-002631-15Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων κλινική μελέτη, για τον έλεγχο της κλινικής βιοϊσοδυναμίας του προϊόντος Προπιονική Φλουτικαζόνη 100mcg και Σαλμετερόλη 50mcg/Respirent Pharmaceuticals κόνεως για εισπνοή έναντι του ADVAIR DISKUS 100/50mcg κόνεως για εισπνοή σε ασθενείς με άσθμα.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2017-003510-16Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασηςτου sotagliflozin στις κλινικές εκβάσεις σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 ΚΑΤΟΠΙΝ επιδεινωθείσας καρδιακής ανεπάρκειας.Παθήσεις Καρδιαγγειακού III
2018-002282-19Πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη ενός σκέλους, φάσης 2, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της δαρατουμουμάμπης σε συνδυασμό με την ιξαζομίμπη και τη δεξαμεθαζόνη, ως θεραπεία δεύτερης γραμμής, σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σχήμα που βασίζεται στη λεναλιδομίδη.ΚαρκίνοςII
2017-004792-30Μελέτη φάσης Ιβ-ΙΙ του συνδυασμού ραμουσιρουμάμπη με το καθιερωμένο σχήμα Νάμπ-πακλιταξέλη και γεμσιταβίνη ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος.ΚαρκίνοςI/II
2016-004544-10Μία ανοικτή μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας πολλαπλών αυξανόμενων δόσεων του αναστολέα Nitch LY3056480 φάσης Ι/ΙΙ, σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (ΝΑΒ)-Α phase I/II multiple ascending dose open-label safty and efficacy study of the Notch Inhibitop LY3056480 in patients with mild to moderate sensorineural hearing loss.Παθήσεις Νευρικού ΣυστήματοςII
2017-003723-29Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 2, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Lenabasum στην κυστική ίνωση.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςΙΙ/ΙΙΙ
2017-003131-11Μία πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙ δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του xantuzumab σε συνδυασμό με everolimus και εξεμεστάνης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού και μη σπλαχνική νόσο.ΚαρκίνοςII
2017-003309-16Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, μελέτη ανοικτής επισήμανσης, φάσης 2, για την αποτελεσματικότητα της προσθήκης δεφιβροτίδης στο πρότυπο περίθαλψης ανοσοπροφύλαξης για την πρόληψη της οξείας νόσου του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.Παθήσεις Ανοσοποιητικού ΣυστήματοςII
2017-003219-20Επίδραση της semaglutide χορηγούμενης άπαξ εβδομαδιαίως έναντι της ινσουλίνης aspart χορηγούμενης τρεις ημερησίως, αμφότερα ως προσθήκη στη μετφορμίνη και στη βελτιστοποιημένη ινσουλίνη glargine (U100) σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.Διατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςIII
2018-002100-13Ενδοκυστική χορήγηση του Durvalumab (MEDI4736) σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης (NMIBC). Μία μελέτη φάσης ΙΙ με μελέτες συσχέτισης βιολογικών δεικτών.ΚαρκίνοςII
2017-002350-36Μία φάσης ΙΙ, τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικο φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής του UTTR1147A σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και με τη βεδολιζουμάμπη σε ασθενείς με μέτρια έως βαριά ελκώδη κολίτιδα.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςII
2018-000413-20Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, φάσης 3 μελέτη σύγκρισης της θεραπείας με βάση την πλατίνη σε συνδυασμό με το TSR-042 και τη νιραπαρίμπη έναντι της θεραπείας του πρότυπου φροντίδας με βάση την πλατίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής για το μη βλεννώδη επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών σταδίου ΙΙΙ ή IV.Γυναικολογικές Παθήσεις του Ουροποιητικού & Αναπαραγωγικού Συστήματος & Επιπλοκών ΕγκυμοσύνηςIII
2018-001383-28Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη για εκτίμηση της ουπαδασιτινίμπης σε εφήβους και ενήλικες συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα.Παθήσεις Ανοσοποιητικού ΣυστήματοςIII
2018-001517-32Μία φάσης 2, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής ετικέτας, ελεγχόμενη μελέτη του Μ7824 έναντι της πεμπρολιζουμάμπης ως θεραπείας πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικρικυτταρικό καρκίνο καρκίνο του πνεύμονα με έκφραση PD-L1.ΚαρκίνοςII
2018-002480-26Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του canakinumab σε συνδυασμό με δοσεταξέλη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με δοσεταξέλη, σε άτομα με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με PD(L)1 αναστολείς και χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα (CANOPY-2).ΚαρκίνοςIII
2018-000322-63Μία παρεμβατική μελέτη που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της εβδομαδιαίας χορήγησης NNC0148-0287 C (ινσουλίνης 287), έναντι της βασικής ινσουλίνης glargine και τα δύο σε συνδυασμό με μετφορμίνη και με ή χωρίς DDP-4 inhibitors σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν ρυθμίζονται με την υπάρχουσα θεραπεία.Διατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςII
2017-005126-37Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη για την εκτίμηση της ουπαδασιτινίμπης σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή σε εφήβους και ενήλικες συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή ατοππική δερματίτιδα.Παθήσεις Ανοσοποιητικού ΣυστήματοςIII
2017-000443-41Μία τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙ μελέτηγια τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εναλλασσόμενης χορήγησης αμπιρατερόνης και απαλουταμίδης ένανει της διαδοχικής χορήγησης σε ασθενείς με μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο προστάτη που δεν έχουν λάβει προηγούμενα χημειοθεραπεία (Μελέτη AERA).ΚαρκίνοςII
2018-001171-20Μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, διάρκειας 52 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αοποτελεσματικότητας της σελαδελπάρης σε ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) και ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανρξία στο ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA).Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2018-002992-16Μία μελέτη φάσης 3, σύγκρισης της δαρατουμουμάμπης, Velcade (μπορτεζομίμπης), λεναλιδομίδης & δεξαμεθαζόνης (D-VRd) έναντι των Valcade, λεναλιδομίδης & δεξαμεθαζόνης (D-VRd) σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, που δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία και οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για υψηλή δόση θεραπείας.ΚαρκίνοςIII
2018-000390-67Φάσης Ι/ΙΙ, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτης της ασφάλειας, της προκαταρκτικής αποτελεσματικότητας και φαρμακοκινητικής (ΡΚ) του isatuximab (SAR650984) σε συνδυασμό με atezolizumab ή του isatuximab ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένες κακοήθειες.ΚαρκίνοςII
2018-001984-21Μίαμελέτη φάσης 2 του PTG-300 σε ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη (NTD) και μεταγγισιοεξαρτώμενη (TD) β-θαλασσαιμία μαζί με χρόνια αναιμία.Γενετικά ΦαινόμεναII
2018-000221-31Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 του DS 8201a, ενός συζευγματος αντι-HER2 αντισώματος-φαρμάκου, έναντι της θεραπείας εκλογής του ερευνητή για ασθενείς με HER2-θετικό, ανεγχείρητο ή/και μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγουμένως καθιερωμένες αντι-HER2 θεραπείες, συμπεριλαμβανομένου του T DM1.ΚαρκίνοςIII
2015-004535-12Ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙ της τιπιφαρνίμπης σε προχωρημένες μη αιματολογικές κακοήθειες με μεταλλάξεις HRAS.ΚαρκίνοςII
2016-000642-62Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρή ενεργή ελκώδη κολίτιδα.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςIII
2018-002848-89Μία τυχαιοποιημένη, εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων , διασταυρούμενη, υπό συνθήκες νηστείας, για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ της προπιονικής φλουτικαζόνης 500 mcg και της ξιναφοϊκής σαλμετερόλης 50 mcg κόνεως για εισπνοή/Respirent Pharmaceuticals έναντι του advair diskus 500/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθελοντές.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςI
2017-004902-16Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Nefecon σε ασθενείς με πρωτοπαθή IgA νεφροπάθεια που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξέλιξης σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου (NeflArd).Παθήσεις Ανοσοποιητικού ΣυστήματοςIII
2018-000519-26Μία παγκόσμια, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3, για την αποτελεσματικότητα του Zolbetuximab (IMAB362) συν Capox σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο συν Capox ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με Claudin (CLDN) 18.2-θετικό, HER2-αρνητικό, τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στομάχου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ).ΚαρκίνοςIII
2018-001420-19Φάσης ΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη δύο σκελών, της θεραπείας με campatinib (INC280, από του στόματος αναστολέας ΜΕΤ) και του spartalizumab (PDR001, αναστολέας PD-1) έναντι της δοσεταξέλης, σε προθεραπευμένους ενήλικες ασθενείς με τοπικά προχωρημένο/μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με EGFR αγρίου τύπου και αρνητική αναδιάταξη ALK.ΚαρκίνοςII
2015-002743-33Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική κλινική δοκιμή για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της 12μηνης θεραπείας με εισπνεόμενη νατριούχο κολιστιμεθάτη, στη θεραπεία ασθενών με μη οφειλόμενη σε κυστική ίνωση βρογχεκτασία και χρόνια μόλυνση από Pseudomonas Aeruginosa (P. Aeruginosa).Βακτηριακές Λοιμώξεις και ΜυκητιάσειςIII
2018-001272-37Μία φάσης ΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας επαγωγής με δόσεις TD-1473 σε ασθενείς με ενεργή νόσο του Chrohn μέτριας έως βαριάς μορφής.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςII
2018-001547-32Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του pembrolizumab συν χημειοθεραπεία διπλέτας με βάση την πλατίνη με ή χωρίς canakinumab ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τα άτομα με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη πλακώδη και πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (CANOPY-1).ΚαρκίνοςIII
2017-002465-22Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη η οποία συγκρίνει τη ρισανκιζουμάμπη με το εικονικό φάρμακο σε συμμετέχοντες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) με ιστορικπο ανεπαρκούς ανταπόκρισης ή δυσανεξίας σε θεραπεία με τουλάχιστον ένα τροποποιητικό της νόσου αντιρρευματικό φάρμακο (DMARD)Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού ΙστούIII
2018-002089-37Πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙ μελέτη σύγκρισης της δαρατουμουμάμπης σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη-κυκλοφωσφαμίδη-δεξαμεθαζόνη (DaraVCd) έναντι του συνδυασμού Βορτεζομίμπης-Θαλιδομίδης-Δεξαμεθαζόνης (VTd) ως επαγωγή πριν τη μεταμόσχευση και σταθεροποίηση μετά τη μεταμόσχευση, ακολουθούμενοι και οι δύο από μία φάση συντήρησης με Ιξαζομίμπη μόνο ή σε συνδυασμό με Δαρατουμουμάμπη σε νεαρούς ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) επιλέξιμους για αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.ΚαρκίνοςII
2017-002464-40Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη, η οποία συγκρίνει τη ρισανκιζουμάμπη με το εικονικό φάρμακο σε συμμετέχοντες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης ή δυσανεξίας σε βιολογική θεραπεία(ες).Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού ΙστούIII
2018-001030-17Πολλάπλές κοόρτες φάσης 1/2 μονοθεραπείας με νιβολουμάμπη ή συνδυαστικών σχημάτων με νιβολουμάμπη σε υποτροπιάζουσες ή ανθεκτικές αιματολογικές κακοήθειες.ΚαρκίνοςI/II
2018-001423-40Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη ανοικτή μελέτη του NKTR-214 σε συνδυασμό με nivolumab έναντι του nivolumab σε συμμετέχοντες με ανεγχείρητο ή μεταστικό μελάνωμα, το οποίο δεν έχει αντιμετωπισθεί θεραπευτικά στο παρελθόν.ΚαρκίνοςIII
2018-000185-11Μία φάσης 3, ανοικτής επισήμανσης μελέτη για την αξιολόγηση υης μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της συνδυαστικής θεραπείας VX-445 σε ασθενείς με κυστική ίνωση που είναι ομόζυγοι ή ετερόζυγοι για τη μετάλλαξη F508delΠαθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςΙΙΙ
2018-001230-18Μακροπρόθεσμη θρομβοπροφύλαξη με τινζαπαρίνη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με καρκίνο του προστάτη ή του μαστού. Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, διεθνής, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, τυφλοποιημένου τελικου σημείου, φάσης ΙΙΙ μελέτη. Σχεδιασμός PROBE. Μελέτη PRONIA-CATΚαρκίνοςIII
2017-004830-28Φάσης ΙΙ, ανοικτού σχεδιασμού μελέτη ενός σκέλους, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής της μιντοσταυρίνης (PKC412) χορηγούμενης 2 φορές την ημέρα σε συνδυασμό με καθιερωμένη χημειοθεραπεία και ως μονοθεραπεία μετά από τη θεραπεία εδραίωσης σε παιδιά με μη θεραπευμένη ΟΜΛ που φέρουν μετάλλαξη FLT3.ΚαρκίνοςII
2014-002476-92Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, ελεγχόμενη δοκιμή, φάσης ΙΙΙ για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του αντισώματος BiTE Μπλινατουμομάμπη ως θεραπεία παγίωσης έναντι συμβατικής χημειοθεραπείας παγίωσης σε παιδιατρικούς ασθενείς με υψηλού κινδύνου πρώτη υποτροπή πρόδρομης Β οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ΟΛΛ).ΚαρκίνοςIII
2018-000212-2552 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διπλά εικονική, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της φεβιπιπράντης άπαξ ημερησίως συν καθιερωμένη θεραπεία (SoC) για τη μείωση (από ου στόματος και παρεντέρικής) χρήσης των συστηματικών κορτικοστεροειδών  ε ασθενείς με σοβαρό άσθμα.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςIII
2017-003370-13Πολυκεντρική, ανοικτή, παράλληλων ομάδων, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη σύγκρισης του IGLARLIXI έναντι προαναμεμειγμένης ινσουλίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που δεν μπορούσαν να επιτύχουν γλυκαιμικό έλεγχο με βασική ινσουλίνη και από στόματος χορηγούμενους αντιδιαβητικούς παράγοντες.Διατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςIII
2018-004016-22Ασφάλεια και επίπεδο αποδοχής των δισκίων δεφεριπρόνης καθυστεριμένης αποδέσμευσης από ασθενείς με συστηματική υπερφόρτωση σιδήρου.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου II
2018-001833-42Διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη απόσυρσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας του CRN00808 σε ασθενείς με ακρομεγαλία που ανταποκρίνονται στην οκτρεοτίδη παρατεταμένης αποδέσμευσης (LAR), ή λανρεοτίδη μακράς διάρκειας δράσης [depot] (ACROBAT EVOLVE)Ορμονικές Παθήσεις II
2017-004557-17ATHENA : Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, για την αξιολόγηση της ρουκαπαρίμπης  και της νιβολουμάμπης ωε θεραπεία συντήρησης μετά από ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα.ΚαρκίνοςIII
2017-004997-32Μελέτη επέκτασης, ανοικτής επισήμανσης, φάσης ΙΙ, για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και ανεκτικότητας του UTTR1147A σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρής μορφής ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn.Παθήσεις του Πεπτικού ΣυστήματοςII
2017-003380-35SELECT - Επίδραση της semaglutide στις καρδιαγγειακές εκβάσεις σε άτομα υπέρβαρα ή σε άτομα με παχυσαρκία.Διατροφικές και Μεταβολικές ΠαθήσειςIII
2018-002230-20Ανοικτή διερευνητική μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας του CRN00808 σε ασθενείς με ακρομεγαλία που λαμβάνουν αγωγή με θεραπευτικά σχήματα βασιζόμενα σε αάλογα σωματοστατίνης (ACROBAT EDGE)Ορμονικές Παθήσεις II
2018-002063-26Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη εκτίμησης της βραχυχρόνιας (16 ενδομάδων) και μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας (έως 1 έτος), ασφάλειας και ανεκτικότητας 2 υποδόριων δοσολογικών σχημάτων  σεκουκινουμάμπης (secukinumab) σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (SUNSHINE).Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού ΙστούIII
2018-002847-27μία τυχαιοποιημένη εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύοπ θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη, υπό συνθήκες νυστίας, για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ της προπιονικής φλουτικαζόνης 250 mcg και της ξιναφοϊκης σαλμετερόλης 50 mcg κόνεως για εισπνοή/Respirent Pharmaceuticals έναντι του ADVAIR DESKUS 250/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθελοντές.Παθήσεις Αναπνευστικού ΣυστήματοςI
2017-000129-12Μελέτη φάσης 3 για την ιμπρουτινίμπη σε συνδυασμό με βενετοκλάξη σε ασθενείς με λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα,ΚαρκίνοςIII
2017-000679-10Τυχαιοποιημένη, μερικώς τυφλή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη της σεκουκινουμάμπης (secukinumab) για την επίδειξη της μείωσης της ακτινογραφικής εξέλιξης έναντι του GP2017 (βιο-ομοειδούς αδαλιμουμάμπης) στις 104 εβδομάδες και την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας για έως και 2 χρόνια σε ασθενείς με ενεργό αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα.Παθήσεις ΜυοσκελετικούIII
2018-002062-39Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη εκτίμησης της βραχυχρόνιας (16 εβδομάδων) και μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας (έως 1 έτος), ασφάλειας και ανεκτικότητας 2 υποδόριων δοσολογικών σχημάτων σεκουκινουμάμπης (secukinumab) σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (SUNRISE)Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού ΙστούIII
2018-000665-36Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη φάσης 3 για τη σύγκριση της θεραπείας με χορηγούμενη μία φορά την εβδομάδα έναντι δύο φορών την εβδομάδα καρφιλζομίμπη σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (A.R.R.O.W.2).ΚαρκίνοςIII
2016-000657-12Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής του GZ/SAR402671 σε ασθενείς με πρώιμου σταδίου νόσο του Parkinson που φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο GBA ή άλλη προκαθορισμένη παραλλαγή.Παθήσεις Νευρικού ΣυστήματοςII
2017-004692-31Φάσης 3, τυχαιοποιημένη μελέτη της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας μεμονωμένα, έναντι της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με Nivolumab ή Nivolumab και BMS-986205, η οποία ακολουθείται από συνεχή θεραπεία με Nivolumab ή Nivolumab και BMS-986205 σε μετεγχειρητικό πλαίσιο, σε συμμετέχοντες με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης.ΚαρκίνοςIII


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω παρακαλούμε επισκεφθείτε το EU Clinical Trials Register (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).

Για πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, στο τηλέφωνο 213 2040335.