Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών 2017 Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών 2017


Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση εντός του 2017 και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής

EUDRACT ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (CTA Ε.1.1.2)
2016-001067-36Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, διεθνής, πολυκεντρική, δύο σκελών, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη της ριοσιγουάτης σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (PAH), οι οποίοι λαμβάνουν σταθερή δόση αναστολέων φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5i) με ή χωρίς ανταγωνιστή των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERA), αλλά χωρίς επίτευξη του θεραπευτικού στόχου.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2016-003094-18Μία μελέτ φάσης 2b, ανοικτής επισήμανσης, ενός σκέλους για τη σελινεξόρη (ΚΡΤ-330) συν χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (Sd) σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με λεναλιδομίδη, πομαλιδομίδη, βορτεζομίμπη, καρφιλζομίμπη και μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) έναντι του CD38, και η νόσος των οποίων είναι ανθεκτική στην προηγούμενη θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, ανοσορυθμιστικό παράγοντα, αναστολέα πρωτεασώματος και αντι-CD38 mAbΠαθήσεις Αίματος και Λέμφου
2014-000253-36Μία διπλα τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη με ανοικτή περίοδο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του MEDI-551 σε ενήλικες ασθενείς με οπτική νευρομυελίτιδα και διαταραχές του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας.Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος
2016-001145-11Μία πολυκεντρική, φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, με δρστική ουσία μελέτη, παράλληλών ομάδων, για τη διερεύνηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας του TransCon hGH χορηγούμενου απαξ εβδομαδιαίως έναντι της τυπικής καθημερινής θεραπείας υποκατάστασης της hGH, για διάστημα 52 εβδομάδων, σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (GHD)Ορμονικές Παθήσεις
2016-000612-14ΒΙ 695501 έναντι του Humira σε ασθενείς με ενεργή νόσο Crohn : Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη μη κατωτερότητας, παράλληλων ομάδων, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας, της ενδοσκοπικής βελτίωσης, της ασφάλειας και της ανοσογονικότηταςΠαθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2016-001643-39Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης 3 του αναστολέα του FLT3 gilteritinib (ASP2215) χορηγούμενου ως θεραπείας επαγωγής/σταθεροποίησης για ασθενείς με FLT3/ITD-θετική ΟΜΛ που βρίσκονται σε πρώτη πλήρη ύφεσηΚαρκίνος
2014-003859-61Τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ για τη σύγκριση της από του στόματος βινορελμπίνης ως μεμονωμένου παράγωντα χορηγούμενου με δύο διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που δεν είναι κατάλληλοι με βάση την πλατίνη.Καρκίνος
2015-000203-89Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη ανοικτής επισήμνσης φάσης Iib, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής (ΡΚ) βέλτιστου δοσολογικού σχήματος σε σύγκριση με το σύνηθες δοσολογικό σχήμα της βανκομυκίνης σε νεογνά και βρέφη ηλικίας 90 ημερών με κλινική ή επιβεβαιωμένη όψιμη σηψαιμία που οφείλεται σε Gram-θετικούς μικροοργανισμούς.Βακτηριακές Λοιμώξεις και Μυκητιάσεις
2016-003957-14Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη φάσης ΙΙΙ για την σελινεξόρη, βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (SVd) έναντι της βορτεζομίμπης και δεξαμεθαζόνη (Vd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM)Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2014-004824-22Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη της ερλοτινίμπης σε συνδυασμό με ραμουσιρουμάμπη ή εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με θετικό ως προς τη μετάλλαξη του EGFR μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα για τον οποίον δεν έχουν λάβει θεραπεία στο παρελθόν.Καρκίνος
2016-003801-32Πολυκεντρική, μονού σκέλους, φάσης 2 μελέτη για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας για το συνδυασμό Daratumumab (DARA) συν Durvalumab (DURVA) (D2) σε ασθενείς με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM) οι οποίοι έχουν εξελιχθεί υπό αγωγή με DARA ενώ λαμβάνουν σχήμα που περιέχει DARA ως την πιο πρόσφατη θεραπεία για το πολλαπλό μυέλωμα.Καρκίνος
2016-003517-95Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη φάσης 3, του συνδυασμού Melflufen/Δεξαμεθαζόνη, σε σύγκριση με την Πομαλιδομίδη/Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, η νόσος των οποίων είναι ανθεκτική στην πομαλιδομίδη.Καρκίνος
2015-001924-40Μία φάσης 3 τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Mongersen (GED-0301) για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ασθενών με ενεργή νόσο του CrohnΠαθήσεις του Πεπτικού Συστήματος
2016-003097-41Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη σύγκρισης του isatuximab (SAR650984) σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνη έναντι της πομαλιδομίδης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με ανθεκτικό υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.Καρκίνος
2016-003097-41Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη σύγκρισης του isatuximab (SAR650984) σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνη έναντι της πομαλιδομίδης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με ανθεκτικό υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.Καρκίνος
2016-003473-17Μία φάσης 2, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη διάρκειας 24 εβδομάδων, ακολουθούμενη από επέκταση θεραπείας διάρκειας 28 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του CC-90001 σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.Παθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος
2016-001272-29Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη κυμαινόμενης δόσης, παράλληλων ομάδων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανεκτικότητας, της φαρμακοκινητικής και της φαρμακοδυναμικής του BCX7353, ως προφυλακτική θεραπεία για τη μείωση των κρίσεων σε ασθενείς με κληρονομικό αγγειοοίδημα.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2016-003536-21Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη, φάσης 3 της νιβολουμάμπης και της ιπιλιμουμάμπης έναντι της χημειοθεραπείας με διπλή πλατίνη σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)Καρκίνος
2016-003085-32Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης έναντι της εναλαπρίλης στην καθημερινή σωματική δραστηριότητα με χρήση συσκευής καρπού σε ενήλικους ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2012-002471-34Μία φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της από του στόματος αζακιτιδίνης σε συνδυασμό με τη βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με τη βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα σε ασθενείς με εξαρτώμενη από μετάγγιση αιριθρών αιμοσφαιρίων αναιμία και θρομβοπενία λόγω μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων χαμηλότερου κινδύνου σύμφωνα με το διεθνές προγνωστικό σύστημα βαθμολογίας (IPSS)Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2016-001560-11Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη παράλληλων ομάδων δύο περιόδων θεραπείας για την εκτίμηση της ασφάλειας του QAW039 ως προσθήκη στην υπάρχουσα αντιασθματική θεραπεία σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο άσθμα κατά GINA βήματα 3,4,5.Παθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος
2016-003300-31Αξιολόγηση της επίδρασης της δενοσουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με ιστιοκύττωση εκ κυττάρων Langerhans (LCH). Μια πολυκεντρική ενός σκέλους ανοικτού σχεδιασμού μελέτη.Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2017-000596-87Μία τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για την αξιολόγηση του εμβολιασμού με Bacillus Calmette-Guerin για την ενίσχυση της μη ειδικής ανοσιακής απόκρισης και την πρόληψη λοιμώξεων στους υπερήλικες : Μελέτη ACTIVATEΒακτηριακές Λοιμώξεις και Μυκητιάσεις
2015-004735-12Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας, της ανοχής και της αποτελεσματικότητας του evolocumab (AMG 145) ως προς την LDL-C σε ασθενείς με HIV και υπερλιπιδαιμία ή/και μικτή δυσλιπιδαιμία. BEIJERINCK : Επίδραση του evolumab στη μείωση της LDL-C σε ασθενείς με ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.Διατροφικές και Μεταβολικές Παθήσεις
2016-005078-37Στοχευμένη χορήγηση προφυλακτικής αντιρετοϊκής αγωγής (PrEP) σε δίκτυα HIV Οροθετικών ατόμων.Ιογενείς Παθήσεις
2016-003644-37Μελέτη ενός σκέλους, φάσης ΙΙ, της επαναχορήγησης πανιτουμουμάμπης σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την οξαλιπλατίνη ή την ιρινοτεκάνη σε ασθενείς με προχωρημένο ορθοκολικό καρκίνο χωρίς μετάλλαξη στα γονίδια RAS (RAS wild type).Καρκίνος
2017-000144-18Μία φάσης Ιια διερευνητική μελέτη του από του στόματος χορηγούμενου Milciclib Maleate σε ασθενείς με μη χειρουργήσιμο ή μεταστατικό ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.Καρκίνος
2015-003179-32Πρόληψη των επιπλοκών με στόχο τη βελτίωσ των εκβάσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτή, φάσης ΙΙΙ κλινική μελέτη, με τυφλή αξιολόγηση των εκβάσεων.Παθήσεις Νευρικού Συστήματος
2016-001659-32Μία φάσης 1 κλιμάκωση της δόσης και φάσης 2 τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτης της αποτελεσματικότητας και της ανοχής της βελιπαρίμπης σε συνδυασμό με βασισμένη σε πακλιταξέλη/καρβοπλατίνη χημειοακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από θεραπεία σταθεροποίησης με βελιπαρίμπη και πακλιταξέλη/καρβοπλατίνη σε συμμετέχοντες με στααδίου ΙΙΙ μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.Καρκίνος
2016-002794-35Τυχαιοποιημένη, διπλα τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, φασης ΙΙΙ μελέτη σύγκρισης του συνδυασμού PDR001, νταμπραφενίμπης και τραμετινίμπης έναντι εικονικού φαρμάκου, νταμπραφενίμπης και τραμετινίμπης σε μη προθεραπευμένους ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα με τη μετάλλαξη BRAF V600Καρκίνος
2016-004062-26Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, διπλά-τυφλή δοκιμή φάσης ΙΙ καθορισμού της δοσολογίας για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της φαρνακοδυναμικής δράσης του από του στόματος μερικού αγωνιστή του υποδοχέα της αδενοσίνης Α1 neladenoson bialanate για 20 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2016-002744-17Πολυκεντρική, διεθνής, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, δύο σκελών, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙ της πιρφενιδόνης, σε ασθενείς με μη ταξινομήσιμη εξελισσόμενη ινωτική διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD)Παθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος
2016-003100-30Πολυκεντρική, ανοικτή, μονού σκέλους μελέτη πριν και μετά τη μετάβαση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανοχής της αλεμτουζουμάμπης σε παιδιατρικούς ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) με ενεργότητα της νόσου κατά τη διάρκεια προηγούμενης τροποποιητικής της νόσου θεραπείας (DMT).Παθήσεις Νευρικού Συστήματος
2015-005699-21κΜία ανοικτή, τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη, των συνδυασμών των Nivolumab, Elotuzumab, Πομαλιδομίδης και Δεξαμεθαζόνης σε υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.Καρκίνος
2016-000374-37Μακροχρόνια ανεκτικότητα και ασφάλεια διαλύματος ανοσοσφαιρίνης 10% (ανθρώπινης προέλευσης) για έγχυση με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη υαλουρονιδάση (HYQVIA/HyQvia) για τη θεραπεία της χρόνια φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας.Παθήσεις Νευρικού Συστήματος
2014-004865-26Ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη 26 εβδομάδων σύγκρισης της θεραπείας με εντερική γέλη Λεβοντόπα-Καρβιντόπα (LCIG) με τη βελτιστοποιημένη ιατρική θεραπεία (ΟΜΤ) για τα μη κινητικά συμπτώματα (NMS) σε συμμετέχοντες με προχωρημένη νόσο Parkinson - Μελέτη INSIGHTSΠαθήσεις Νευρικού Συστήματος
2016-003092-22Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ της ατεζολιζουμάμπης (anti-PD-L1 αντίσωμα) σε συνδυασμό με ενζαλουταμίδη έναντι ενζαλουταμίδης μόνο σε ασθενείς με μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη μετά από αποτυχία θεραπείας με αναστολέα σύνθεσης ανδρογόνων και αποτυχία ή ακαταλληλότητα ή άρνηση θεραπείας με σχήμα που περιέχει ταξάνη.Καρκίνος
2016-002066-32Διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με έκδοχο, μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Oleogel S10 με παρακολούθηση ανοικτής επισήμανσης 24 μηνών σε ασθενείς με κληρονομική πομφολυγώδη επιδερμόλυση.Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού Ιστού
2016-003900-30Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του venetoclax συγχορηγούμενο με χαμηλή δόση κυταραβίνη έναντι χαμηλής δόσης κυταραβίνη σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν προηγούμενη θεραπεία, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία.Καρκίνος
2015-001088-38Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ του copanlisib, ενδοφλέβιου αναστολέα της ΡΙ3Κ, σε συνδυασμό με καθιερωμένη ανοσοχημειοθεραπεία έναντι της καθιερωμένης ανοσοχημειοθεραπείας σε ασθενείς με υποτροπιάζον μη Hodgkin λέμφωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας (iNHL) - CHRONOS-4Καρκίνος
2016-004261-10Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη του Aerucin ως συμπληρωματικής αγωγής σε συνδυασμό με αντιβιοτικά, για τη θεραπεία της πνευμονίας από P. aeruginosaΠαθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος
2016-004182-60Πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR σε ενήλικες με νεφρική δυσλειτουργία με χρόνια λοίμωξη με ιό ηπατίτιδας C γονότυπου 1-6Ιογενείς Παθήσεις
2016-005208-24Μία προοπτική, πολυκεντρική, διπλά τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχομενη με εικονικό φάρμακο, δύο παράλληλων ομάδων ασθενών, φάσης IIIb κλινική μελέτη, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της προσθήκης χαμηλών δόσεων hCG σε βραχύ πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης με GnRH αγωνιστή και ελεγχομενη ωοθηκική διέγερση με ανασυνδυασμένη FSH (rFSH) από την αρχή της ωοθηκικής φάσης και καθ' όλη τη διάρκεια της διέγερσης σε υπογόνιμες γυναίκες αυξημένης ηλικίας, οι οποίοες υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), στην αύξηση του αριθμού των εμβρύων για μεταφορά.Διεργασίες Αναπαραγωγικής Φυσιολογίας
2016-002778-11Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, φάσης 2 κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της λενβατινίμπης (lenvatinib) σε δύο διαφορετικές δόσεις εκκίνησης (18 mg έναντι 14mg άπαξ ημερησίως) σε συνδυασμό με εβερόλιμους (everolimus) (5mg άπαξ ημερησίως) στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μετά από μία προηγούμενη στοχευμένη θεραπεία για τον αυξητικό παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF).Καρκίνος
2017-001618-27Μελέτη φάσης 3 σύγκρισης της πομαλιδομίδης και της δεξαμεθαζόνης με ή χωρίς δαρατουμουμάμπη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας με λεναλιδομίδη και αναστολέα πρωτεασώματος.Καρκίνος
2015-005234-21Μελέτη ασφάλειας, φάσης 3β, πολυκεντρική, μιάς ομάδας, ανοικτού σχεδιασμού του μορίου LY2951742 (galcanezumab) σε ασθενείς με επεισοδιακή ή χρόνια αθροιστική κεφαλαγία.Παθήσεις Νευρικού Συστήματος
2015-005356-99Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή κλινική δοκιμή για τη σύγκριση του LY900014 με την ινσουλίνη Lispro, καθώς και με το μεταγευματικά χορηγούμενο LY900014 στο πλαίσιο ανοικτού σχεδιασμού, σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι λαμβάνουν μία από τις τρεις επιλογές θεραπείας, σε συνδυασμό με γλαργινική ινσουλίνη ή ινσουλίνη degludec. PRONTO-T1DΟρμονικές Παθήσεις
2016-004429-17Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, του συνδυασμού της ιπατασερτίμπης συν αμπιρατερόνη συν πρεδνιζόνη/πρεδνιζολόνη έναντι του εικονικού φαρμάκου συν αμπιρατερόνη συν πρεδνιζόνη/πρεδνιζολόνη σε ενήλικες άρρενες ασθενείς με ασυμπτωματικό ή ηπίως συμπτωματικό,μη προθεραπευμένο μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη.Καρκίνος
2015-005220-26Μια φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη της μονοθεραπείας με βενδαμουστίνη και ριτουξιμάμπη (BR), έναντι του συνδυασμού με ακαλαβρουτινίμπη (ACP 196) σε ασθενείς με λέμφωμα μανδύα που δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία.Καρκίνος
2016-003503-64Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ για τη ριβαλπιτουζουμάμπη τεσιρίνη ως θεραπεία συντήρησης μετά από τη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα, σε ασθενείς με εκτεταμένο στάδιο μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (MERU)Καρκίνος
2016-003729-41Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη μελέτη της επικουρικής ανοσοθεραπείας με nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έναντι της μονοθεραπείας με ipilimumab ή με nivolumab μετά την πλήρη εξαίρεση μελανώματος σταδίου IIIb/c/d ή σταδίου IVΚαρκίνος
2016-003288-20Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη φάσης ΙΙΙ της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κρενεζουμάμπης σε ασθενείς με πρόδρομη έως ήπια νόσο Αλτσχάιμερ.Παθήσεις Νευρικού Συστήματος
2015-002177-37Μίας δόσης ανοικτής επισήμανσης, μη ελεγχόμενη μελέτη για την ασφάλεια της ενδοφλέβιας χορήγησης Idarucizumab σε ασθενείς οι οποίοι εντάσσονται από τις συνεχιζόμενες κλινικές μελέτες φάσης Iib/III του dabigatran etexilate για τη θεραπεία και δευτερογενή πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2016-003202-14Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ του αναστολέα της κινάσης τυροσίνης του Bruton (BTK) Ibrutinib σε συνδυασμό με Rituximab έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με Rituximab στη θεραπεία πρωτοθεραπευόμενων ασθενών με οζώδες λέμφωμα.Καρκίνος
2016-004664-18Ανοικτή μελέτη επέκτασης φάσης Ιιβ για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του NEOD001 σε συμμετέχοντες που πάσχουν από αμυλοείδωση ελαφρών αλύσων (AL) και είχαν εγγραφεί στο παρελθόν στη μελέτη NEOD001-201 (PRONTO).Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2016-004967-38Μονής ομάδας ανοικτή μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Glecaprevir (GLE)/Piprentasvir (PIB) σε ενήλικες που δεν έχουν λάβει θεραπεία στο παρελθόν με χρόνια λοίμωξη επό Ιό ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1,2,4,5 ή 6 και αντιρροπούμενη κίρρωση.Ιογενείς Παθήσεις
2017-001760-38Μελέτη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας υποκατάστασης με λεβοθυροξίνη σε υγρή μορφή(σταγόνες) έναντι της κλασικής μορφής (δισκίων) στην αντιμετώπιση ασθενών με κλινικό μόνιμο υποθυρεοειδισμό.Ορμονικές Παθήσεις
2016-004024-29Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ της ατεζολιζουμάμπης (ANTI-PD-L1 ΑΝΤΙΣΩΜΑ) σε συνδυασμό με πακλιταξέλη έναντι εικονικού φαρμάκου με πακλιταξέλη για ασθενείς με μη προθεραπευμένο ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστούΚαρκίνος
2017-001056-55Μία διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας κλαριθρομυκίνης ως επικουρικής θεραπείας σε ασθενείς με σήψη και αναπνευστική και πολυοργανική ανεπάρκεια : ΜΕΛΕΤΗ INCLASSΒακτηριακές Λοιμώξεις και Μυκητιάσεις
2016-003726-17Τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική, φάσης ΙΙΙ μελέτη σύγκρισης της Ροβαλπιτουζουμάμπης Τεσιρίνης με την Τοποτεκάνη σε συμμετέχοντες με προχωρημένο ή μεταστατικό DLL3high μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΚΠ) οι οποίοι παρουσιάζουν πρώτη εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα (TAHOE)Καρκίνος
2017-002011-33Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για την εκτίμηση της χρήσης της προκαλσιτονίνης στον καθορισμό της διάρκειας της αντιμικροβιακής αγωγής με παράλληλη ωφέλεια τη μείωση των χρόνιων λοιμωδών επιπλοκών.Βακτηριακές Λοιμώξεις και Μυκητιάσεις
2016-004959-80υχαιοποιημένη, φαρμακοδυναμική συγκριτική μελέτη χορήγησης 60mg τικαγκρελόρης δις ημερησίως έναντι 5 mg πρασουγκρέλης σε ασθενείς με ιστορικό προηγηθέντος εμφράγματος του μυοκαρδίου.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2016-000807-99Μία πολυκεντρική, διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση του Resminostat στη θεραπεία συντήρησης ασθενών με προχωρημένο στάδιο (στάδιο ΙΙΒ-IVB) σπογγοειδή μυκητίαση (ΣΜ) ή σύνδρομο Sezary (SS), οι οποίοι έχουν επιτύχει έλεγχο της νόσου με συστημική θεραπεία - η μελέτη RESMAIN.Καρκίνος
2016-001685-29Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κυμαινόμενης δόσης, φάσης Ιιβ μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των συνεχών 48ωρων ενδοφλέβιψν εγχύσεων του BMS-986231 σε νοσηλευόμενους σε νοσοκομείο ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διαταραγμένη συστολική λειτουργία.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2016-004153-32Μία φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα σύγκρισης, πολυκεντρική, διπλά τυφλή κλινική δοκιμή για τη μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης (ΜΚ-7625Α) έναντι της μεροπανέμης σε παιδιατρικούς ασθενείς με επιπλεγμένη ουρολοίμωξη, περιλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας.Βακτηριακές Λοιμώξεις και Μυκητιάσεις
2016-004407-31Μία παγκόσμια, τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη φάσης 3 του REGN2810 (Αντι-PD-1-αντίσωμα) έναντι της βασιζόμενης στην πλατίνη χημειοθεραπείας στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με θετική έκφραση του PD-L1Καρκίνος
2017-000563-32Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (εντός των ομάδων δοσολογίας) και με δραστικό φάρμακο (ομάδα επλερενόνης) μελέτη διερεύνησης της ασφάλειας, της ανοχής, της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής 5 από του στόματος χορηγούμενων δόσεων του ΒΙ690517 επί 28 ημέρες σε γυναίκες και άνδρες ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2016-004599-23Μία διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος χορηγούμενου GKT137831, σε ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα που λαμβάνουν ουρσοδεοξιχολικό οξύ και με επίμονα αυξημένη αλκαλική φωσφατάση.Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2016-003122-16Μία μελέτη φάσης ΙΙ του REGN2810, ενός πλήρως ανθρώπινου μονοκλονικού αντισώματος στον προγραμματισμένο θάνατο-1, σε ασθενείς με προχωρημένο βασικοκυτταρικπο καρκίνωμα, οι οποίοι εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου υπό θεραπεία με αναστολέα του μονοπατιού Hedgehog ή ήταν δυσανεκτικοί σε προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα του μονοπατιού Hedgehog.Καρκίνος
2016-000510-30Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής ετικέτας, ελεγχόμενη δοκιμή αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της αφάλειας της προφυλακτικής χορήγησης του concizumab σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α & Β με αναστολείς.Συγγενείς, Κληρονομικές και Νεογνικές Παθήσεις και Ανωμαλίες
2016-004362-26Μία ανοικτού συνδυασμού, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ του acemaciclib σε συνδυασμό με τη συνήθη επικουρική ενδοκρινική θεραπεία έναντι της συνήθους επικουρικής ενδοκρινικής θεραπείας μόνο σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου πρώιμου σταδίου καρκίνο του μαστού με θετικούς λεμφαδένες θετικούς λεμφικούς υποδοχείς και αρνητικό υποδοχέα 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα.Καρκίνος
2016-003611-35Μελέτη φάσης ΙΙΙ, μονού σκέλους για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της γονιδιακής θεραπείας σεασθενείς με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-μεσογειακή αναιμία, οι οποίοι έχουν γονότυπο β◦/β◦, μέσω της μεταμόσχευσης αυτόλογων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων CD34+ διαμολυσμένων Ex Vivio με λεντι-ιικό διαβιβαστή βΑ-Τ87Q-σφαιρίνης σε ασθενείς ηλικίας ≥12 και ≤50 ετών.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2016-003472-52Μία πολυκεντρική, φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη μελέτη της ατεζολιζουμάμπης έναντι του εικονικού φαρμάκου χορηγούμενν σε συνδυασμό με πακλιταξέλη, καρβοπλατίνη και μπεβασιζουμάμπη, σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο-σταδίου ΙΙΙ ή σταδίου IV καρκίνο των ωοθηκών, των σαλπίγγων ή πρωτοπαθή καρκίνο του περιτοναίου.Καρκίνος
2017-002171-26Μία διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολόγησης και αποκατάστασης της ανοσιακής διαταραχλης στις σοβαρές λοιμώξεις και στη σήψη.Βακτηριακές Λοιμώξεις και Μυκητιάσεις
2016-004130-24Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη η οποία συγκρίνει του ΑΒΤ-494 με εικονικό φάρμακο και αδαλιμουμάμπη σε συμμετέχοντες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα, οι οποίοι έχουν ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε τουλάχιστον ένα μη βιολογικό τροποποιητικό της νόσου αντιρρευματικό φάρμακο (DMARD)-SELECT-PsA 1Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2016-003554-33Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη φάσης 3, που συγκρίνει τη θεραπεία με καρφιλζομίμπη , δεξαμεθαζόνη και δαρατουμουμάμπη, έναντι της θεραπείας με καρφιλζομίμπη και δεξαμεθαζόνη για την αντιμετώπιση ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.Καρκίνος
2016-003579-22Μελέτη φάσης ΙΙ για την γιερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ατεζολιζουμάμπης που χορηγείται σε συνδυασμό με ομπινουτουζουμάμπη ή με θεραπεία anti-cd20 ριτουξιμάμπης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα, λέμφωμα οριακής ζώνης και μακροσφαιριναιμία WaldenstromΚαρκίνος
2016-000878-38Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ταχείας δράσης ινσουλίνης Aspart συγκριτικά με το NovoRapid αμφόετρα σε συνδυασμό με ινσουλίνη Degludec, με ή χωρίς Metformin σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 (onset 9)Διατροφικές και Μεταβολικές Παθήσεις
2016-004152-30Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη η οποία συγκρίνει το ΑΒΤ-494 με εικονικό φάρμακο σε συμμετέχοντες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα οι οποίοι έχουν ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε τουλάχιστον ένα βιολογικό τροποποιητικό της νόσου αντιρρευματικό φάρμακο (b DMARD) - SELECT - PsA 2.Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2017-000401-21SKIPPAIN (Ταχύτητα έναρξης της προκαλούμενης από το secukinumab ανακούφισης του πόνου σε ασθενείς με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα). Μία 24 εβδομάδων, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του secukinumab στον έλεγχο του πόνου στην σπονδυλική στήλη, σε ασθενείς με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.Παθήσεις Μυοσκελετικού
2016-002681-31Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό συγκριτικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας διαφορετικών δόσεων του BAY 1213790 στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική πρωτογενή ολική αρθροπλαστική γόνατου, ανοικτής επισήμανσης ως προς τη θεραπευτική αγωγή και τυφλή στον παρατηρητή ως προς τις δόσεις του BAY 1213790.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2016-001224-63Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του guselkumab χορηγούμενου υποδόρια σε ασθενείς με ενεργ΄ψωριασική αρθρίτιδα.Παθήσεις Μυοσκελετικού
2016-005223-88Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελε΄τη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της καναγλιφλοζίνης σε παιδιά και εφήβους (>-10 έως <18 ετών) με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.Διατροφικές και Μεταβολικές Παθήσεις
2016-005189-75Ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη επέκτασης ασθενών που είχαν προηγούμενα ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενη από την GENENTECH-και /η F. HOFFMANN-La ROCHE LTD μελέτη της ατεζολιζουμάμπης.Καρκίνος
2016-003928-23Μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη παράλληλων ομάδων, διάρκειας 24 μηνών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Ε2609 σε ασθενείς με πρώιμη νόσο Αλτσχάιμερ.Παθήσεις Νευρικού Συστήματος
2016-003881-14Φάσης 3, ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έναντι καθιερωμένης χημειοθεραπείας σε συμμετέχοντες με μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν μη χειρουργήσιμο ουριθηλιακό καρκίνο.Καρκίνος
2016-003255-30Μία φάσης ΙΙ, ανοικτή μελέτη για να προσδιορισθεί η επίδραση του blinatumumab στην ελάχιστη υπολειμματική νόσο σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.Καρκίνος
2017-002910-29Κλινική μελέτη θεραπευτικής ισοδυναμίας (μη-κατωτερότητας), τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δύο παράλληλων ομάδων, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας μεταξύ ενός γενόσημου σκευάσματος άνευ συντηρητικού οφθαλμικών σταγόνων λατανοπρόστης 50μgr/ml έναντι των οφθαλμικών σταγόνων Xalatan σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπερτονία.Παθήσεις Οφθαλμών
2017-002972-15Μία συγκριτική, διπλή-τυφλή κλινική μελέτη της αποτελεσματικότητας ενός σκευάσματος σιδήρου συζευγμένου με ακετυλ-ασπαρτυλ-καζεΐνη με το θειϊκό σίδηρο σε ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία : η μελέτη ACCESS.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2017-002500-27Εφάπαξ χορήγησης, τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη δύο περιόδων μελέτη βιοϊσοδυναμίας γλυκονικού ψευδαργύρου Zinc Gluconate/Boderm 15mg κάψουλες & Rubozinc 15mg κάψουλες σε υγειείς εθελοντές σε κατάσταση νηστείας.Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού Ιστού
2016-001061-83Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης 3 του αναστολέα του FLT3 gilteritinib χορηγούμενου ως θεραπεία συντήρησης μετά από αλλογενή μεταμόσχευση σε ασθενείς με FLT3/ITD-θετική ΟΜΛ.Καρκίνος
2016-000933-37Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό μέσο, διπλά τυφλή μελέτη σύγκρισης του ΑΒΤ-494 με την αβατασέπτη σε συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρήενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε βιολογικά DMARD (bDMARD) υπό σταθερή δόση συμβατικών συνθετικών τροποποιητικών της νόσου αντιρευματικών φαρμάκων (csDMARD).Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2016-003059-31Μία πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, συγκριτική μελέτη της ασφάλειας, ανεκτικότητας, αποτελεσματικότητας και φαρμακοκινητικής του CF-301 έναντι του εικονικού φαρμάκου, επιπροσθέτως της καθιερωμένης αντιβακτηριακής αγωγής, για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με λοιμώξεις του αίματος (βακτηριαιμία) από staphylococcus aureus, συμπεριλαμβανομενης της δεξιάς ενδοκαρδίτιδας.Βακτηριακές Λοιμώξεις και Μυκητιάσεις
2017-000957-37Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, τυφλή για τον ερευνητή και τον ασθενή, παράλληλων ομάδων μελέτη φάσης 2α, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μπιμεκιζουμάμπης και της κερτολιζουμάμπης πεγόλης σε ασθενείς με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδιλίτιδα.Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2014-001795-53Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ριμποσικλίμπης μαζί με ενδοκρινική θεραπεία, ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με ορμονοθετικό HER2-αρνητικό πρώιμο καρκίνο του μαστού υψηλής επικινδυνότητας.Καρκίνος
2014-004842-92Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙ μελέτη τριών σκελών για την αξιολόγηση της βέλτιστης προσέγγισης με συνδυασμένη ανοσοθεραπεία (ιπιλιμουμάμπη/νιβολουμάμπη) και συνδυασμένη στοχεύουσα θεραπεία (LGX818/MEK162) σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα και μετάλλαξη BRAF.Καρκίνος
2017-000206-38Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 για την υποδόρια έναντι της ενδοφλέβιας χορήγησης δαρατουμουμάμπης σε ασθενείς με υποτρπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμαΚαρκίνος
2015-001537-24Μία φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική μελέτη ανοικτής ετικέτας της αβελουμάμπης (MSB0010718C) έναντι συνδυασμένης χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον υποτροπιάζοντα ή σταδίου IV PD-L1+ μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.Καρκίνος
2016-002749-42Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙβ για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας δύο σχημάτων θεραπείας με αζτρεονάμη 75 mg κόνις και διαλύτης για Παρασκευή διαλύματος για εισπνοή με εκνεφωτή/αζτρεονάμη για Παρασκευή διαλύμετος για εισπνοή (AZLI) σε παιδιατρικούς ασθενείς με κυστική ίνωση (ΚΙ) και νεοεμφανιζίμενη λοίμωξη/αποικισμό του αναπνευστικού από Pseudomonas aeruginosa (PA)Παθήσεις Αναπνευστικού Συστήματος
2016-003438-26Μετεγκριτική αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της ανοσογονικότητας του HyQvia σε παιδιατρικούς ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες.Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2016-002971-91Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο διερευνητική μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας, της φαρμακοδυναμικής και της φαρμακοκινητικής του χορηγούμενου από του στόματος BI 1467335 για 12 εβδομάδες με περίοδο παρακολούθησης 12 εβδομάδων σε ασθενείς με μη-παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια χωρίς διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας με συμμετοχή του κεντρικού βοθρίου.Παθήσεις Οφθαλμών
2017-001940-37Τυχαιοποιημένη, ανοικτή πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση του κλινικού οφέλους του isatuximab σε συνδυασμό με καρφιλζομίμπη (Kyprolis) και δεξαμεθαζόνη, έναντι του συνδυασμού καρφιλζομίμπης και δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει προηγουμένως 1 έως 3 γραμμές θεραπείας.Καρκίνος
2017-000351-95Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αλιροκουμάμπης σε ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία.Παθήσεις Καρδιαγγειακού
2015-003225-33Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Luspatercept σε ενήλικες με μη μεταγγισιοεξαρτώμενη βήτα (β-) θαλασσαιμία (Μελέτη BEYOND)Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2017-002238-21Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση του κλινικού οφέλους του isatuximab (SAR650984) σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη (Velcade), λεναλιδομίδη (Revlimid) και δεξαμεθαζόνη έναντι βορτεζομίμπης, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για μεταμόσχευση.Καρκίνος
2016-001681-28Ένα ανοικτής επισήμανσης πρωτόκολλο μετακύλισης για ασθενείς προγενέστερα ενταγμένους σε μελέτες της ιξαζομίμπης με χορηγό την MilleniumΚαρκίνος
2017-000048-17Μία δοκιμή που συγκρίνει την επίδραση και την ασφάλεια της ινσουλίνης degludec έναντι της ινσουλίνης detemir, αμφότερο σε συνδυασμό με ινσουλίνη aspart, στη θεραπεία εγκύων γυναικών με διαβήτη τύπου 1.Διατροφικές και Μεταβολικές Παθήσεις
2017-003101-17Μία διερευνητική μελέτη της θεραπείας συντήρησης, η οποία αξιολογεί την επίδραση του ΒΙ655064 σε ασθενείς με νεφρίτιδα του Λύκου που έχουν επιτύχει σημαντική ανταπόκριση, είτε στο τέλος της μελέτης 1293.10 είτε μετά από εθραπεία εφόδου που χορηγήθηκε εκτος πλαισίουτης μελέτης 1293.10Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2016-003874-42Μια ανοικτή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διάρκειας 12 μηνών μελέτη φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της εβδομαδιααίας θεραπείας με MOD-4023 σε σύγκριση με την ημερήσια θεραπεία με Genotropin σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης.Ορμονικές Παθήσεις
2017-000538-78Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 της ιτασιτινίμπης ή εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τν οξεία νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή.Παθήσεις Ανοσοποιητικού Συστήματος
2016-003123-32Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn.Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος
2016-003190-17Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn οι οποίοι απέτυχαν σε προηγούμενη θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες.Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος
2016-003191-50Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 52 εβδομάδων μελέτης συντήρησης και ανοικτή μελέτη επέκτασης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με νόσο του Crohn, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε θεραπεία επαγωγής στη μελέτη Μ16-006 ή στη μελέτη Μ15-991.Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος
2017-000892-10Μία πολυκεντρική, τυφλή για τον ερευνητή και τον ασθενή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο ελέτησ φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της φαρμακοκινητικής της μπιμεκιζουμάμπης σε ασθενείς με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα μέτριας έως βαριάς μορφής.Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού Ιστού
2017-003950-18Αποτελεσματικότητα της δαρατουμουμάμπης σε ασθενείς με υποτροπιάζον / ανθεκτικό μυέλωμα με νεφρική δυσλειτουργία.Καρκίνος
2017-003951-44Προοπτική, πολυκεντρική, μη συγκριτική, ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση των επιδράσεων της μονοθεραπείας με δαρατουμουμάμπη στις οστικές παραμέτρους ασθενών με υποτροπιάζον και /ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που έχου λάβει τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας συμπεριλαμβανομένης της λεναλιδομίδης και αναστολέα πρωτεασώματος.Καρκίνος
2016-001205-16Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη για την υποδόρια χορήγηση δαρατουμουμάμπης έναντι ενεργής παρακολούθησης σε ασθενείς με ασυμπτωμαυικό πολλαλπούν μυέλωμα υψηλού κινδύνου.Καρκίνος
2017-000991-27Μία φάσης 2, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, εμπλουτισμένης εγγραφής, τυχαιοποιημένης απόσυρσης μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BIIB074 στη θεραπεία του πόνου σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη ιδιοπαθή ή σχετιζόμενη με τον σακχαρώση διαβήτη νευροπάθεια των μικρών ινών .Παθήσεις Δέρματος και Συνδετικού Ιστού
2017-001548-36Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ της ιπατασερτίμπης σε συνδυασμό με πακλιταξέλη ως θεραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, τριπλά αρνητικό ή HER2 αρνητικό με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς καρκίνου του μαστού παρουσία PIK3CA/AKT1/PTEN μεταλλαγών.Καρκίνος
2016-004432-38Τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ της ρουξολιτινίμπης έναντι της βέλτιστης διαθέσιμης θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτική στα κορτικοειδή χρόνια νόσο μοσχεύματος κατά του ξενιστή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων.Καρκίνος
2016-002584-33Τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ της ρουξολιτινίμπης έναντι της βέλτιστης διαθέσιμης θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτική στα κορτικοειδή οξεία νόσο μοσχεύματος κατά του ξενιστή μετά από μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων.Καρκίνος
2017-000573-37Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 σε παράλληλες ομάδες για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του SHP647 ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη κολίτιδα (FIGARO UC 303).Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος
2017-000572-28Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του SHP647 ως θεραπεία εισαγωγής σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη κολίτιδα (FIGARO UC 302).Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος
2016-004387-18Ανοικτή, πολυκεντρική, δύο σκελών, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κομπιμετινίμπης συν ατεζολιζουμάμπη έναντι της πεμπρολιζουμάμπης σε ασθενείς με μη προθεαπευμάνο προχωρημένο braf v600 άγριου τύπου μελάνωμα.Καρκίνος
2016-000433-51Η δαρατουμουμάμπη σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλοαπλούν μυέλωμα και σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένων ασθενών σε αιμοκάθαρση. Μία φάσης ΙΙ, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη.Καρκίνος
2017-004530-29Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, μονή τυφλή, δύο παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ κλινική μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας ενός συνδυαστικού προϊόντος ενδομυϊκής χορήγησης θειοκολχικοσίδης και δικλοφενάκης έναντι της δικλοφενάκης (Voltaren) ενδομυικά σε ασθενείς με οξεία οσφυαλγία.Παθήσεις Μυοσκελετικού
2017-001769-26Μία τυχαιοποιημένη, πολυεθνική, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ΜΒ02 (φάρμακο βιο-ομοειδές της μπεβασιζουμάμπης) έναντι του Avastin σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη για τη θεραπεία συμμετεχόντων με μη πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) σταδίου IIIB/IV.Καρκίνος
2017-002165-21Μία φάσης 2, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη ασφάλειας, φαρμακοκινητικής, φαρμακοδυναμικής πολλαπλών δόσεων του ISIS 416858 (IONIS-FXI ενός συμπληρωματικου αναστολέα του παράγοντα ΧΙ), που χορηγείται υποδορίως σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.Παθήσεις Αίματος και Λέμφου
2016-004440-12Ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙβ για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της μιντοσταυρίνης (PKC412) σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με νεοδιαγνωσμένη οξεία μυελογενή λευχαιμία φέρουσα τη μετάλλαξη FLT3, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για χημειοθεραπεία "7+3" ή "5+2".Καρκίνος
2017-000759-20Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη του nivolumab σε συνδυασμό με cabozantinib ή του nivolumab & ipilimumab σε συνδυασμό με cabozantinib έναντι του sunitinib σε συμμετέχοντες με μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν, προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.Καρκίνος
2017-000318-40Μία φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης κλινική μελέτη του Pevonedistat σε συνδυασμό με αζακετιδίνη, έναντι μονοθεραπείας με αζακετιδίνη ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ασθενείς με υψηλού κινδύνου μυελοδιαπλαστικά σύνδρομα, χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία με χαμηλό ποσοστό βλαστών.Καρκίνος
2017-002644-32Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη για να κατδειχθούν οι επιδράσεις του sotagliflozin σε καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάντα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και μέτρια νεφρική δυσλειτουργία.Διατροφικές και Μεταβολικές Παθήσεις
2016-002554-21Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του εδοφλεβίως χορηγούμενου BIIB092 σε συμμετέχοντες με προϊούσα υπερπυρινική παράλυση.Παθήσεις Νευρικού Συστήματος
2017-002499-14Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη του BMS-986205 σε συνδυασμό με nivolumab έναντι του nivolumab σε συμμετέχοντες με μεταστατικό ή ανεγχείρητο μελάνωμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί θεραπευτικά στο παρελθόν.Καρκίνος
2017-001067-20Αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας, της φαρμακοκινητικής & της φαρμακοδυναμικής της χορήγησης πολλαπλών από του στόματος δόσεων του συνδυασμού GLPG2451 & GLPG2222, με ή χωρίς GLPG2737, σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση.Γενετικά Φαινόμενα

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω παρακαλούμε επισκεφθείτε το EU Clinical Trials Register (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).

Για πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, στο τηλέφωνο 213 2040335