Φαρμακοεπαγρύπνηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Ρυθμίσεις για τη νέα EudraVigilance

Το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι μεταξύ 08 Νοεμβρίου 2017 και 21 Νοεμβρίου 2017 η  Ευρωπαϊκή Βάση Ανεπιθύμητων Ενεργειών, EudraVigilance, δεν θα είναι σε λειτουργία για την δήλωση των Ανεπιθύμητων Ενεργειών (ADRs/SUSARs).
Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις πατήστε εδώ.

Σημείωση: Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τη διαδικασία αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών από επαγγελματίες υγείας και καταναλωτές απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας (http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral).