Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Βοηθητικό αρχείο Διακήρυξης 22/2019 (Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς)

Η χρήση του αρχείου ΔΕΝ είναι υποχρεωτική για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς. 

Για την λήψη του αρχείου πατήστε εδώ