Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ. 21/2019 Διακήρυξη

 ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικού ασφάλειας δεδομένων
της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΕΟΦ (cpv: 48732000-8)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ