Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.11/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ειδών γραφικής ύλης για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV: 30192700-8)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ