Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΦ

Ο ΕΟΦ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ