Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.3/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών για την άμεση υλοποίηση λήψης μέτρων ασφαλείας και αποκατάστασης της τοιχοποιίας του ακινήτου του ΕΟΦ στο Ν. Φάληρο (πρώην ΧΡΩΠΕΙ) (CPV: 45453100-8)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ