Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.01/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για το έτος 2019, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών ΕΟΦ (CPV 39830000-9)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ