Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.36/2018 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής (Επέκταση συνδρομής VMWARE, CPV 48000000-8) και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) έτος (Τεχνική υποστήριξη VMWARE, CPV 71356300-1)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ