Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 21/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικών αυτοματισμών γραφείου (CPV 48920000-3) της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ