Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη_15/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για Προμήθεια πακέτων λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών,
(Προμήθεια / Αγορά σαράντα (40) ετήσιων αδειών χρήσης NewRS)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ