Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 13/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για συντήρηση/ αποκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης & πυροσβεστικών μέσων ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, προμήθειας πυροσβεστικού εξοπλισμού & ανανέωσης των πιστοποιητικών πυροπροστασίας
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ