Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 10/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών διαδικτύου, (CPV:72400000-4) για αναβάθμιση και επέκταση πληροφοριακού συστήματος υποβολής αναφορών ελλείψεων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ