Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 20/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών (cpv: 50711000-2)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ