Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 17/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια λογισμικού ασφάλειας δεδομένων (CPV: 48732000-8), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ