Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 10/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ενοποίησης των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας των Διευθύνσεων του ΕΟΦ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (CPV: 85312320-8)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ