Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων του ΕΟΦ γι αχρονικό διάστημα ενός έτους.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.