Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4 2017

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 4/2017 για το συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου (επισκευές εργαστηριακού εξοπλισμού) της Διεύθυνσης εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV: 50413000-3)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ