Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ανοικτός ηλεκτρονικός Διακ.2/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων (αναβάθμιση εθνικού πληροφοριακού συστήματος φαρμάκων κτηνιατρικής χρήσης GREVIS) (CPV 72212610-8)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ