Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ.4/2017


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών  επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου (επισκευές εργαστηριακού εξοπλισμού) της Διεύθυνσης εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV: 50413000-3)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ