Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός (Διακ. 10/2015)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΕΟΦ για ένα (1) έτος

για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ