Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός (Διακ.01/2015)

Ο ΕΟΦ πρκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό επιλογής
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του
Εθνικου Οργανισμού Φαρμάκων

για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ