Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Εμφάνιση 51 - 75 από 278 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 12
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 18/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

26/6/2018 11:58 πμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 18/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ (CPV 34110000-1)
Για ...

26/6/2018 11:53 πμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 17/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

14/6/2018 3:13 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 17/2018


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για ανάθεση υπηρεσιών προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών (CPV ...

14/6/2018 3:10 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16-2018

ΤΕΥΔ για την Διακήρυξη 16/2018

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

11/6/2018 9:45 πμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακ. 16/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια & τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών
(CPV 44176000-4)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ...

11/6/2018 9:38 πμ
ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 15/2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 15/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

8/6/2018 2:44 μμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη_15/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για Προμήθεια πακέτων λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών,
(Προμήθεια / Αγορά σαράντα (40) ...

8/6/2018 2:10 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13 2018


ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 13/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

31/5/2018 2:58 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 13/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για συντήρηση/ αποκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης & πυροσβεστικών μέσων ΕΟΦ, για χρονικό ...

31/5/2018 2:54 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 14/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

29/5/2018 4:33 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 14/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια επτά (7) πυράντοχων Ντουλαπών (ερμαρίων)
(CPV 39000000-2)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

29/5/2018 4:30 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 12/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
εδώ

16/5/2018 12:58 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 12/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ

16/5/2018 12:55 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 11/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

27/4/2018 4:03 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 11/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια συστήματος αέριας χρωματογραφίας της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ
Για ...

27/4/2018 4:00 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 10/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

20/3/2018 2:25 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 10/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών διαδικτύου, (CPV:72400000-4) για αναβάθμιση και επέκταση ...

20/3/2018 2:21 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 9/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

15/3/2018 5:13 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 9/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια 2 επιβατικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ
Για ...

15/3/2018 5:10 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 8/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
εδώ

7/3/2018 5:53 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 8/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια οργάνων και συσκευών της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ
Για περισσότερες ...

7/3/2018 5:50 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 7/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

7/3/2018 4:34 μμ
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 7/2018

 ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λογισμικού για ένα (1) έτος (CPV: 72267000-4)
Για ...

7/3/2018 4:30 μμ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6 2018

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 6/2018
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
εδώ

14/2/2018 11:50 πμ
Εμφάνιση 51 - 75 από 278 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 12